Oficjalna strona V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kanclerza Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

dołącz do nas

odwiedziło nas

Jan Zamoyski

Kontakt

Aktualności

Plan Lekcji

Microsoft Office

e-Dziennik

Dokumenty

RODO

BIP

ul. Czapińskiego 8, 41-300 Dąbrowa Górnicza

tel. 32 262 37 58

kontakt@liceumzamoyski.pl

"Takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie"

V Liceum Ogólnokształcące 

z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Kanclerza Jana Zamoyskiego 

w Dąbrowie Górniczej

Herb - Orzeł Biały
Srebrna Tarcza Perspektywy 2022

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

   Akademia Wiedzy

   Google Classroom

   Fabryka Pełna Życia

   Edukacja Prawna Młodzieży

  Parlament Młodzieżowy

   Global Citizen School

   Szkolny Budżet Partycypacyjny

  Projekty z Civitas

   Dzień Absolwenta

   Teatr w Zamoyskim

   Fit Planeta

Od roku 2009 nasze Liceum aktywnie współpracuje z dąbrowskim Stowarzyszeniem Civitas działającym w obszarze szerokorozumianej edukacji obywatelskiej. Na przestrzeni tych lat uczniowie Zamoyskiego regularnie uczestniczą w działaniach prowadzonych przez Civitas. W ramach tej współpracy biorą oni udział w następujących projektach: Szkoła Obywatelska Civitas, Aktywuj się, Barwy aktywności, Masz głos - masz wybór oraz Lokalni Liderzy Partycypacji. Są to przedsięwzięcia podczas, których cyklicznie odbywają się debaty, warsztaty i szkolenia dotyczące integracji, tolerancji, partycypacji obywatelskiej, funkcjonowania samorządu i praktyk trzeciego sektora. Dzięki nim uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie pracy w grupie, tworzenia projektów, planowania akcji społecznych oraz komunikacji interpersonalnej,

Szkoła Obywatelska Civitas 2.0

 

W ramach współpracy z dąbrowskim Stowarzyszeniem Civitas pięcioosobowa grupa uczniów naszego Liceum bierze udział w rocznym projekcie Szkoła Obywatelska Civitas 2.0. Projekt  skierowany jest  do uczniów dąbrowskich szkół ponadpodstawowych, a jego  celem jest budowanie kultury dialogu w przestrzenie publicznej, dyskusji bez nienawiści, dostarczenie wiedzy  jak walczyć z hejtem i mową nienawiści. Uczestnicy będą m.in. przygotowywać i współprowadzić: śniadania ponad podziałami z udziałem zaproszonych gości prezentujących różne opcje światopoglądowe, debaty na ważne społecznie i kontrowersyjne tematy, akcje społeczne promujące idee dialogu i rozmowy mimo różnic.  Uczniowie zostaną przygotowani do pełnienia roli młodzieżowych mediatorów. Jako Ambasadorzy Dialogu, także po zakończeniu projektu, wspierać będą szkoły w budowaniu kultury dialogu, pomagać w rozwiązaniu konfliktów na tle różnic światopoglądowych. W ten sposób stworzona zostanie sieć wsparcia rówieśniczego, jako istotny element związany z problemem narastającej radykalizacji.
Projekt realizowany  w ramach programu dotacyjnego „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Fundusze Norweskie)