>>> przejdź do strony głównej <<<

galeria zdjęć 

śledź nas na facebooku

Projekty z Civitas

Euroweek

Projekty z Civitas

Connections in the Center

Widndows Of Hope

Teatr w Zamoyskim

Dzień Absolwenta

Szkolny Budżet Partycypacyjny

Global Citizen School

Parlament Młodzieżowy

Edukacja Prawna Młodzieży

Fabryka Pełna Życia

Google Classroom

Akademia Wiedzy

Śląska Akademia Liderów Społecznych

 

16 maja 2023r. grupa uczniów klas pierwszych uczestniczyła w dyskusji panelowej nt. Metropolii Śląsko-Zagłębiowskiej i jej funkcjonalności z perspektywy młodego pokolenia. Obszarami dialogu były zagadnienia dotyczące transportu, edukacji, szkolnictwa wyższego i mieszkalnictwa. Spotkanie było podsumowaniem rocznego projektu Ślaskiej Akademii Liderów Społecznych prowadzonego przez dąbrowskie stowarzyszenie Civitas.

Szkoła Obywatelska Civitas 2.0

 

W ramach współpracy z dąbrowskim Stowarzyszeniem Civitas pięcioosobowa grupa uczniów naszego Liceum bierze udział w rocznym projekcie Szkoła Obywatelska Civitas 2.0. Projekt  skierowany jest  do uczniów dąbrowskich szkół ponadpodstawowych, a jego  celem jest budowanie kultury dialogu w przestrzenie publicznej, dyskusji bez nienawiści, dostarczenie wiedzy  jak walczyć z hejtem i mową nienawiści. Uczestnicy będą m.in. przygotowywać i współprowadzić: śniadania ponad podziałami z udziałem zaproszonych gości prezentujących różne opcje światopoglądowe, debaty na ważne społecznie i kontrowersyjne tematy, akcje społeczne promujące idee dialogu i rozmowy mimo różnic.  Uczniowie zostaną przygotowani do pełnienia roli młodzieżowych mediatorów. Jako Ambasadorzy Dialogu, także po zakończeniu projektu, wspierać będą szkoły w budowaniu kultury dialogu, pomagać w rozwiązaniu konfliktów na tle różnic światopoglądowych. W ten sposób stworzona zostanie sieć wsparcia rówieśniczego, jako istotny element związany z problemem narastającej radykalizacji.
Projekt realizowany  w ramach programu dotacyjnego „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Fundusze Norweskie) 

Od roku 2009 nasze Liceum aktywnie współpracuje z dąbrowskim Stowarzyszeniem Civitas działającym w obszarze szerokorozumianej edukacji obywatelskiej. Na przestrzeni tych lat uczniowie Zamoyskiego regularnie uczestniczą w działaniach prowadzonych przez Civitas. W ramach tej współpracy biorą oni udział w następujących projektach: Szkoła Obywatelska Civitas, Aktywuj się, Barwy aktywności, Masz głos - masz wybór oraz Lokalni Liderzy Partycypacji. Są to przedsięwzięcia podczas, których cyklicznie odbywają się debaty, warsztaty i szkolenia dotyczące integracji, tolerancji, partycypacji obywatelskiej, funkcjonowania samorządu i praktyk trzeciego sektora. Dzięki nim uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie pracy w grupie, tworzenia projektów, planowania akcji społecznych oraz komunikacji interpersonalnej,

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Srebrna Tarcza Perspektywy 2022
Herb - Orzeł Biały

V Liceum Ogólnokształcące 

z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Kanclerza Jana Zamoyskiego 

w Dąbrowie Górniczej

"Takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie"

sekretariat@zamoyski.dg.pl

tel. 32 262 27 67

tel. 32 262 37 58

ul. Czapińskiego 8, 41-300 Dąbrowa Górnicza

BIP

RODO

Dokumenty

e-Dziennik

Microsoft Office

Plan Lekcji

Aktualności

Kontakt

Jan Zamoyski

dołacz do nas

Oficjalna strona V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kanclerza Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej