Oferta edukacyjna

   Aktualności dla kandydatów

   Film promocyjny

   Regulamin rekrutacji

   System rekrutacji elektronicznej

Jan Zamoyski

Kontakt

Aktualności

Plan Lekcji

Microsoft Office

e-Dziennik

Dokumenty

RODO

BIP

ul. Czapińskiego 8, 41-300 Dąbrowa Górnicza

tel. 32 262 37 58

kontakt@liceumzamoyski.pl

"Takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie"

V Liceum Ogólnokształcące 

z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Kanclerza Jana Zamoyskiego 

w Dąbrowie Górniczej

Aktualności dla kandydatów

V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

Lista preferencji - uszeregowana według kolejności istotności (od tego na którym kandydatowi zależy najbardziej do tego, na którym zależy mu najmniej) lista oddziałów, do których kandydat chce się ubiegać o przyjęcie w ramach rekrutacji. 

 

Kandydat może wybrać z oferty edukacyjnej maksymalnie trzy szkoły w Dąbrowie Górniczej, a w nich dowolną  ilość oddziałów, a następnie do listy preferencyjnej może dodać szkoły z dowolną ilością oddziałów z innych miast. 

 

Szkoła pierwszego wyboru - szkoła prowadząca oddział wskazany przez kandydata na pierwszym miejscu listy preferencyjnej. Szkoła pierwszego wyboru prowadzi obsługę danego kandydata  - przyjmuje od niego dokumenty oraz dokonuje ich weryfikacji.

 

Wniosek - dokument stanowiący formalne zgłoszenie do procesu rekrutacji, składany w szkole pierwszego wyboru.

 

Formy składania wniosku:

 

- osobiście w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru w godzinach 8:00 - 15:30

 

- w formie elektronicznej na adres email szkoły: kontakt@liceumzamoyski.pl w formie skanu. Wniosek uznaje się za przyjęty, po otrzymaniu przez kandydata potwierdzenia przyjęcia wniosku wysłanego przez szkołę pierwszego wyboru na adres zwrotny email

 

- w formie elektronicznej za pomocą systemu naboru elektronicznego podpisanego profilem zaufanym 

 

Film prezentujący obsługę naboru elektronicznego przez kandydata:

nabór elektroniczny (film)

Oficjalna strona V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kanclerza Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

mapa strony

dołącz do nas

odwiedziło nas