Historia Szkoły

Partnerzy

Perspektywy

Rok szkolny 2014/15 był rokiem Jubileuszowym, w marcu Zamoyski obchodził swoje 25-lecie. Nasi absolwenci założyli Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół V LO. Prezesem stowarzyszenia został Marcin Lisowski. W tym roku odnotowaliśmy także duży sukces – zajęliśmy 379 miejsce w Polsce oraz 36 miejsce w województwie w Ogólnopolskim Rankingu Perspektyw. Ponadto gmina zafundowała nam piękne boisko wielofunkcyjne – w tym nawet do gry w tenisa.

 

Szkoła realizuje od września 2015r. nowy trzyletni projekt w ramach Erasmus+ „Inkluzja prawem każdego człowieka” wspólnie ze szkołami z Anglii, Belgii, Włoch, Rumunii i Niemiec. W ramach współpracy ze stowarzyszeniem YFU (Youht for Understanding) 2 uczniów naszej szkoły zakwalifikowało się do wyjazdu do Niemiec i 1 do USA.W marcu odbyła się 10 dniowa wycieczka objazdowa do Hiszpanii – brało w niej udział 39 uczniów naszej szkoły.

 

Rok szkolny 2016/17, szkoła przystąpiła do I edycji uczniowskiego budżetu partycypacyjnego, wygrał projekt pracowni chemicznej wyceniony na 10 000 zł ; ponadto dodatkowo został zrealizowany projekt aneksu kuchennego dla uczniów. Odbyła się wycieczka do Londynu pod znakiem niepewności, w kilka dni po ataku terrorystycznym. Dyrektor szkoły pani Anna Ornat wygrała konkurs na dyrektora szkoły na kolejne 5 lat.

 

7 marca 2017r. na scenie Sali Teatralnej Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej wystąpiła w debiutanckim spektaklu pt. „Dziwne przypadki” grupa teatralna Prima Sort, którą tworzą uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej pod opieką nauczycielki języka polskiego pani mgr Ewy Pawik.

 

Rok szkolny 2017/2018 to rok kolejnych sukcesów Zamoyskiego. Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdziła, że szkoła jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce i przyznała nam ponownie Brązową Odznakę. Mogliśmy się poszczycić najlepszą zdawalnością matury w Dąbrowie Górniczej w 2017 roku i 100% zdawalnością w roku 2018. Szkoła podpisała umowę partnerską z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, co przyczyniło się do otwarcia w roku szkolnym 2018/2019 klasy humanistycznej z edukacją prawną. Szkolne koło teatralne Prima Sort wystawiło kolejne spektakle w Pałacu Kultury Zagłębia dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

 

W roku szkolnym 2018/19 szkoła uzyskała po raz pierwszy srebrną tarczę w rankingu szkół organizowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy i tym samym została najlepszym liceum w Dąbrowie Górniczej. Nabór do szkoły przeszedł nasze oczekiwania. Przejęliśmy 10 oddziałów, 5 po gimnazjum i 5 po szkole podstawowej. Kadra pedagogiczna powiększyła się aż o 18 nauczycieli.

 

Rok szkolny 2019/20 był rokiem szczególnie trudnym ze względu na  zagrożenie zarażeniem się koronawirusem COVID 19. Od początku marca przeszliśmy na zdalne nauczanie, a nasi uczniowie, którzy wrócili z wycieczki do Stanów Zjednoczonych, jako jedni z pierwszych odbyli kwarantannę. Nauczyciele  w krótkim czasie musieli nabyć umiejętność biegłego posługiwania się nowoczesnymi technologiami. Lekcje prowdzone były zdalnie za pośrednictwem różnych komunikatorów: dziennik elektroniczny, discord, skype, messenger, Teams. Tak pracowaliśmy do końca roku szkolnego. Zarówno nauczyciele  jak i uczniowie marzyli o powrocie do szkoły.

 

Rok szkolny 2020/21 zaczęliśmy tradycyjnie stacjonarnie. Po niecałych dwóch miesiącach, ze względu na kolejną falę pandemii Covid 19 musieliśmy wrócić do nauki zdalnej. Z tego względu wiele cyklicznych wydarzeń z życia szkolnego zostało odwołanych, a tylko cześć zrealizowaliśmy w trybie zdalnym (Akademia Wiedzy, Dni Otwarte). W maju po ośmiomiesięcznej przerwie uczniowie powrócili do szkoły. Czas ten w dużej mierze został poświęcony na reintegracje i odbudowywanie wzajemnych relacji, które mogły zostać osłabione w wyniku przymusowej izolacji. Egzamin maturalny odbywał się tylko w formie pisemnej i zakończył się bardzo dobrymi wynikami. 

 

Rok szkolny 2021/22 niemalże w całości odbył się w trybie stacjonarnym. Zorganizowane zostały zagraniczne wycieczki do Francji, Hiszpanii oraz Stanów Zjednoczonych. W związku z wybuchem wojny na Ukrainie nasza społeczność włączyła się bardzo aktywnie w pomoc uchodźcom. Do szkoły trafili też pierwsi uczniowie z tego kraju. Jeden z nich Sergii Kazhaiew przystąpił do egzaminu maturalnego uzyskując fenomenalny wynik. Wokół budynku szkolnego trwały prace remontowe (modernizacja parkingu oraz wymiana kanalizacji), nowy wygląd zyskała również przestrzeń przed szkołą. Pani Dyrektor Anna Ornat wygrała konkurs na dyrektora szkoły na kolejną pięcioletnią kadencję. Tegoroczni maturzyści uzyskali najlepszy w mieście wynik na egzaminie maturalnym. 

 

W roku szkolnym 2022/2023 ponownie otrzymaliśmy Srebrną Tarczę miesięcznika Perspektywy w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Średnich. Zajęliśmy pierwsze miejsce w Dąbrowie Górniczej, trzecie w rejonie i bardzo wysokie – 46. w województwie śląskim! Również matura zakończyła się pełnym sukcesem – 100% uczniów zdało egzamin maturalny. Uczniowie mieli okazję wziąć udział w zagranicznych wycieczkach do Stanów Zjednoczonych, Austrii, Francji, Niderlandów, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii oraz Portugalii. W formule wymian odwiedziliśmy Belgię i Portugalię. Natomiast w ramach programu Erasmus+ spotkaliśmy się z naszymi partnerami w Rumunii. Otworzyliśmy 6 oddziałów klas I, z tego pierwszy raz w historii V LO aż 5 dwujęzycznych.

Od września 2002 roku funkcję dyrektora szkoły pełni pani mgr Anna Ornat. Wraz z nowym dyrektorem, wszedł do szkoły nowy język - język włoski - jako że pani mgr Anna Ornat jest romanistką i uczy języka francuskiego i języka włoskiego. Utworzono dwie grupy języka włoskiego w roku szkolnym 2002/2003.

 

Już od początku swej działalności VLO nawiązało kontakty z zagranicznymi szkołami w ramach programu Youth For Understanding. W wyniku tej współpracy uczniowie mają możliwość wyjazdu na rok do Niemiec, krajów Beneluxu lub USA. Od 9 lat nasze liceum prowadzi wymianę w ramach partnerstwa szkół: V Liceum Dąbrowa Górnicza - Albert Einstein Schule w Gross-Bieberau. Inicjatorką tego przedsięwzięcia była pani mgr Jolanta Nędzyńska - Fudalej. Obecnie opiekunem wymiany jest pani mgr Jolanta Wiła. Ponadto liceum współpracuje z Francją, Belgią i Włochami w ramach programu Socrates Comenius, którego szkolnym koordynatorem do roku 2000/2001 była pani mgr Ewa Kijowska-Kita. Obecnie koordynatorem jest pani mgr Ewa Król.

 

W marcu 2003 roku ruszyła wyprawa do Indii pod kierunkiem pana Grzegorza Kuśpiela oraz opiekunów: pana W. Duliasa i M. Etlinger- Michalik. Wyprawa trwała 6 tygodni - uczniowie pokonali 10.000km.

 

Matura 2003 - znamienna, ponieważ w gronie absolwentów są uczniowie z klasy IVd - pierwszej klasy uczniów niepełnosprawnych - zdają rewelacyjnie - dwoje z nich podejmuje studia - Mirek Haraś /historia/ i Ewa Kaźmierska /pedagogika/

 

Rok szkolny 2003/2004 zaznaczył się dwoma innowacjami w V LO. Pierwsza to utworzenie oddziału integracyjnego -klasa Ib pod kierunkiem pana mgr Krzysztofa Kowalskiego. Druga to utworzenie grup językowych międzyoddzia-łowych. Uczniowie wybierają dowolny język oraz jego poziom. W ramach zajęć dodatkowych wprowadza się język łaciński, który ciesz się podobnie jak język włoski dużym zainteresowaniem. Ponadto szkoła rozrosła się do rozmiarów wcześniej niespotykanych - 570 uczniów i 53 nauczycieli.

 

2004/2005 - szkoła otrzymuje Certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości w obszarze kształcenia nadany przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

 

2005/2006 - szkoła organizuje wyprawę do Rzymu do Grobu Jana Pawła II. W wyprawie bierze udział 65 osób w tym duża grupa uczniów niepełnosprawnych. Powstaje także program spotkań z ciekawymi ludźmi. Szkołę odwiedza eurodeputowana Małgorzata Handzlik, przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, przewodniczący SDPL Marek Borowski.

 

2006/2007 - Szkołę odwiedza wiceminister MEN Mirosław Orzechowski. Odbywa się spotkanie z młodzieżą nt. "Integracja Młodzieży Niepełnosrpawnej w Środowisku Szkolnym" - Szkołę odwiedza także ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, spotkanie jest poświęcone tematowi "Rola Ormian w Polsce", Fundacji Brata Alberta oraz promocji książki "Księża wobec bezpieki" - 29 marca 2007 - Szkoła otrzymuje w darze od Rady Rodziców Sztandar, który zostaje poświęcony przez Biskupa Diecezji Sosnowieckiej dr. Adama Śmigielskiego - Dyrektor Szkoły Anna Ornat wygrywa konkurs na dyrektora szkoły na kolejne 5 lat.

 

2007/2008 - Szkoła przechodzi generalny remont w ramach termomodernizacji budynku. Otwieramy dobudowaną czytelnię multimedialną oraz nową siłownię. W kwietniu szkoła organizuje uroczyste poświęcenie windy dla osób niepełnosprawnych - ostatnia bariera architektoniczna zostaje złamana. Szkoła współorganizuje także I Ogólnopolskie Forum Osób Niepełnosprawnych.

 

W roku szkolnym 2009/2010 w szkole powstaje pierwszy oddział dwujęzyczny z wykładowym językiem angielskim. W tym języku nauczane są: chemia, wos, literatura angielska oraz godzina wychowawcza. V LO obchodzi hucznie Jubileusz XX-lecia szkoły. Szkołę odwiedza  wiceminister edukacji narodowej.

 

W roku szkolnym 2010/11 odnotowaliśmy najwięcej sukcesów na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim - 20 uczniów /w tym wyjazd zwycięzców dwóch różnych konkursów o Unii Europejskiej do Brukseli/. Szkoła utworzyła klasę z grupą frankofońską i weszła w program Szkoły Frankofońskie na Śląsku. Pierwszy raz został przeprowadzony próbny egzamin Delf z udziałem dyrektora Alliance Française, Nakręciliśmy także Lipdub'a, który zachwycił wszystkich.

 

Rok 2011/12 był rokiem trudnym i bardzo pracowitym. Pożegnaliśmy po ciężkiej chorobie, Pana profesora Czesława Pietrasińskiego, nauczyciela fizyki, powszechnie lubianego przez kolejne pokolenia uczniów V LO, który pracował  w naszej szkole od początku jej istnienia. W związku z niżem demograficznym oraz reformą, która zawitała do szkół ponadgimnazjalnych, szkoła musiała podjąć intensywne działania, aby utrwalić swoją pozycję na rynku edukacyjnym. Podjęte zadania przyniosły efekty; egzamin maturalny zakończył się 100% zdawalnością a w rekrutacji mieliśmy tylu kandydatów, że utworzyliśmy dodatkowy oddział nazwany klasą angielską. Największym zainteresowaniem cieszyła się klasa humanistyczna i dwujęzyczna. Pani dyrektor Anna Ornat wygrywa konkurs na dyrektora V LO na kolejne 5 lat.

 

W roku szkolnym 2012/13, wspólnie z władzami miasta, podjęliśmy decyzję o zmianie nazwy szkoły na V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej.

 

Rok szkolny 2013/14 był dla nas bardzo korzystny. Wygraliśmy internetowy ranking na najlepsze liceum w Dąbrowie Górniczej, organizowany przez Dziennik Zachodni. Pierwszy raz znaleźliśmy się w pierwszej pięćsetce najlepszych liceów w  Polsce – ranking organizowany przez Perspektywy. Oddział dwujęzyczny cieszył się ogromną popularnością. Otworzyliśmy dwie klasy o tym profilu. Ponadto otworzyliśmy nowy kierunek- klasa espaniola – z rozszerzeniem j. hiszpański i j. angielski.

W kwietniu 1990r. powstał projekt założenia nowego liceum dzięki inicjatywie Dąbrowskiego Komitetu Obywatelskiego. Pierwszy wstępny egzamin do V LO odbył się już w maju 1990 r. Spośród 250 kandydatów zostało przyjętych tylko 52 najzdolniejszych uczniów. Utworzono dwie klasy. Wychowawcą klasy Ia została pani mgr Zofia Piertasińska, a klasy Ib pan mgr Czesław Pietrasiński. Powstała również jedna klasa II oraz jedna klasa III. Obowiązki wychowawcy klasy II pełniła pani mgr Jolanta Nędzyńska - Fudalej, a klasy III pani mgr Janina Karoń.

 

3 września 1990r. w budynku znajdującym się na ulicy Wybickiego 1 w Dąbrowie Górniczej - Gołonogu odbyła się pierwsza inauguracja roku szkolnego. Dyrektorem została pani mgr Danuta Micur. Od początku szkoła była ukierunkowana na nauczanie języków obcych. Jako jedyne liceum w Dąbrowie Górniczej zapewniała uczniom naukę 2 języków zachodnich w wymiarze 9 godzin (6+3).

 

W 1991r. V LO zostało przeniesione do nowego budynku przy ulicy Dąbskiego 17. W nowych murach odbyły się pierwsze egzaminy dojrzałości, które zakończyły się sukcesem: 85% absolwentów dostało się na wyższe uczelnie.

 

W roku szkolnym 1991/1992 ukazały się pierwsze wydania gazetki "Kompozycja 634". Taki był bowiem numer autobusu, który nadjechał, gdy młodzi twórcy stali na przystanku. Z tym "dziwnym" oznaczeniem liczbowym ukazały się tylko 2 pierwsze egzemplarze szkolnej gazetki. Potem pozostawiono tylko tytuł "Kompozycja". Pierwszymi członkami zespołu redakcyjnego byli uczniowie: Jakub Karoń, Arkadiusz Wójcik, Grzegorz Zawada. Obowiązki naczelnego redaktora pełnili kolejno: Krystian Zębala, Tomasz Nieć, Aleksandra Wiśniewska, Krystian Mączka, Olga Piaskowska. Przez pierwsze lata działalności "Kompozycji" obowiązki opiekuna pełniła pani mgr Ewa Król a potem kolejno: pani mgr Agnieszka Gajda (Bucka), pani mgr Agata Benduska, pani mgr Jadwiga Chudzik, mgr Monika Etlinger-Michalik i mgr Małgorzata Stacewicz i mgr Anna Adamuszek.

 

Od marca do maja 1993r. obowiązki dyrektora pełnił pan mgr Wojciech Horosz, a od czerwca 1993 do stycznia 1994 obowiązki dyrektora pełniła pani mgr Janina Karoń.

 

Począwszy od 1994r. odbywają się coroczne pięciodniowe warsztaty ekologiczno-turystyczne w Smoleniu, które obejmują cykl interdyscyplinarnych zajęć z historii, biologii, geografii, ochrony środowiska, turystyki i języków obcych. Uczniowie biorą udział także w zajęciach praktycznych takich jak: jazda konna, wspinaczka skałkowa, marsze na orientację. Głównymi organizatorami są mgr Tadeusz Dulias i mgr Włodzimierz Dulias.

 

W 1995 roku szkoła została zaproszona do udziału w telewizyjnym programie "Lala", gdzie pokonała swoich przeciwników: Liceum Plastyczne i III LO im. Lucjana Szenwalda.

 

Od września 1996 do sierpnia 2001 roku funkcję dyrektora pełniła pani mgr Ewa Król.

 

Z okazji Dnia Ziemi od 1997r. organizowane są corocznie Rajdy Gwiaździste, w których udział bierze młodzież V LO. Na terenie Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej uczniowie wędrują wytyczonymi trasami, a następnie spotykają się na wyznaczonej mecie, gdzie rozgrywane są różnego rodzaju konkursy i zabawy. Głównymi organizatorami są pan mgr Tadeusz Dulias i pan mgr Włodzimierz Dulias.

 

W 1999r. szkoła podpisała umowę o połączeniu egzaminu dojrzałości i wstępnego na Akademię Górniczo-Hutniczą, Politechnikę Krakowską i Śląską.

 

Listopad 1999r. -  przedstawiciele liceum oraz dwóch nauczycieli: mgr Katarzyna Wywiał i ks. Paweł Kempiński uczestniczą w prywatnej audiencji u papieża Jana Pawła II w Rzymie. Rozmowa dotyczyła naszego liceum oraz problematyki osób niepełnosprawnych. Koszty wyjazdu młodzieży oraz nauczycieli pokrył biskup sosnowiecki Adam Śmigielski SDB.

 

Począwszy od kwietnia 1999r. odbywają się corocznie Międzyszkolne Marsze na Orientację Zagłębia Dąbrowskiego o Puchar Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej. Bierze w nich udział młodzież ze szkół ponadpodstawowych z terenu województwa śląskiego.

 

Od 1999r. nasze Liceum organizuje Paraspartakiadę Śląska i Zagłębia, której pomysłodawcą jest ks. Paweł Kempiński, nauczyciel religii w V LO. Dziełu temu patronuje Biskup Sosnowiecki, Śląski Kurator Oświaty i Prezydent Dąbrowy Górniczej.

 

Do pełnej nazwy szkole brakowało już tylko patrona. Przyjęto, że będzie nim Kanclerz Jan Zamoyski. Uroczystość nadania imienia odbyła się 7 kwietnia 2000 roku. Honorowym gościem był krewny kanclerza Marcin Zamoyski.

 

Rok szkolny 2000/2001 uczniowie rozpoczęli w budynku na ulicy Czapińskiego 8. Szkoła uzyskała nie tylko nową siedzibę, ale jako jedno z niewielu liceów utworzyła kierunek menedżerski. Ponadto młodzież miała możliwość nauki w klasach o kierunkach: humanistycznym, ekologiczno-turystycznym, matema-tyczno-informatycznym i językowym.

 

W listopadzie 2000 roku młodzież naszego liceum odbyła pielgrzymkę do Lourdes (Francja). Oprócz celu naszego wyjazdu zwiedziliśmy m. in. Wenecję, Monaco, Monte - Carlo, Paryż i Kolonię w Niemczech. Opiekunami grupy byli: pani dyrektor Ewa Król, prof. Czesław Pietrasiński oraz ks. Paweł Kempiński.

 

28 kwietnia 2001r. odbyły się obchody jubileuszu 10-lecia szkoły. Od września 2001 do sierpnia 2002 funkcję dyrektora szkoły pełniła pani mgr Janina Karoń.

"Wspomnienia są jedynym rajem, z którego nie możemy zostać wypędzeni"

Jean Paul Sartre

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Srebrna Tarcza Perspektywy 2022
Herb - Orzeł Biały

V Liceum Ogólnokształcące 

z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Kanclerza Jana Zamoyskiego 

w Dąbrowie Górniczej

"Takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie"

sekretariat@zamoyski.dg.pl

tel. 32 262 27 67

tel. 32 262 37 58

ul. Czapińskiego 8, 41-300 Dąbrowa Górnicza

BIP

RODO

Dokumenty

e-Dziennik

Microsoft Office

Plan Lekcji

Aktualności

Kontakt

Jan Zamoyski

dołacz do nas

Oficjalna strona V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kanclerza Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej