Ambasador Zamoyskiego

   Dzień Absolwenta

   Akademia Wiedzy

   Losy Absolwentów

   Galeria

Jan Zamoyski

Kontakt

Aktualności

Plan Lekcji

Microsoft Office

e-Dziennik

Dokumenty

RODO

BIP

ul. Czapińskiego 8, 41-300 Dąbrowa Górnicza

tel. 32 262 37 58

kontakt@liceumzamoyski.pl

"Takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie"

V Liceum Ogólnokształcące 

z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Kanclerza Jana Zamoyskiego 

w Dąbrowie Górniczej

Z okazji ukończenia edukacji w VLO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej, Dyrekcja Szkoły, Grono Pedagogiczne i Samorząd Uczniowski przyznają uczniowi klasy trzeciej Tytuł Ambasadora Zamoyskiego. Otrzymuje go uczeń odznaczający się wyjątkowym zaangażowaniem w działalność na rzecz szkoły, a także promowaniem szkoły w kraju i za granicą.

Tytuł "Ambasadora Zamoyskiego" w roku szkolnym 2018/2019 otrzymała: Alicja Andrejczuk

 

Tytuł "Ambasadora Zamoyskiego" w roku szkolnym 2017/2018 otrzymała: Sandra Duś oraz Zuzanna Bogdziun

 

Tytuł "Ambasadora Zamoyskiego" w roku szkolnym 2016/2017 otrzymała: Anna Dawal  

Ambasador Zamoyskiego 2018

 

Tym razem tytuł Ambasadora Zamoyskiego został przyznany uczennicom z klasy 3b Sandrze Duś i Zuzannie Bogudzin. Gratulujemy, dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

 

Ambasador Zamoyskiego 2017 

 

Od roku szkolnego 2016/2017 w naszej szkole przyznawana jest specjalna nagroda - tytuł Ambasadora Zamoyskiego - dla osób, które mają szczególne zasługi w promowaniu szkoły i kreowaniu jej pozytywnego wizerunku. Osoby, którym kapituła przyznaje ten tytuł wyróżniają się pracą na rzecz promocji szkoły i licznymi osiągnięciami w różnych dziedzinach w trakcie trzyletniej nauki w Zamoyskim. Ta prestiżowa nagroda w 2017 trafiła w ręce Sary Bagińskiej i Anny Dawal.

Oficjalna strona V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kanclerza Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

mapa strony

dołącz do nas

odwiedziło nas