System rekrutacji elektronicznej

Questions & Answers

Dlaczego Zamoyski?

Regulamin rekrutacji

Ważne terminy

Sprawdzian kompetencji językowych

Aktualności dla kandydatów

Oferta edukacyjna

galeria zdjęć 

śledź nas na facebooku

>>> przejdź do strony głównej <<<

- od 13 maja 2024r. do 29 maja 2024r. do godz. 15:00 – termin składania wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego szkoły ponadpodstawowej; zgłoszenie przez uczniów zamiaru przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych.

 

- 6 czerwca 2024r. o godz. 10:00 – I termin sprawdzianu kompetencji językowych.

 

- 10 czerwca 2024r. – podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik ze sprawdzianu kompetencji językowych - I termin.

 

- 19 czerwca 2024r. o godz. 10:00 – II termin sprawdzianu kompetencji językowych (dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu w I terminie).

 

- 21 czerwca 2024r. – podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik ze sprawdzianu kompetencji językowych - II termin.

 

- od 21 czerwca – 5 lipca 2024r. do godz. 15:00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenie szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

 

- do 11 lipca 2024r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach (w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności) lub potwierdzających spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, (w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta, burmistrza lub prezydenta wskazanych w oświadczeniach);

 

- 12 lipca 2024r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

- od 12 lipca do 18 lipca 2024r. do godz. 15:00  –  potwierdzanie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o  wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

 

- 19 lipca 2024r. do godz. 14:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję  rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

- 19 lipca 2024r. – przekazanie przez komisję rekrutacyjną kuratorowi oświaty informacji o wolnych miejscach w szkole przez formularz na platformie wymiany informacji z dyrektorami szkół (SOK) w celu udostępnienia ich na stronie internetowej kuratorium oświaty.

 

Informacja o wolnych miejscach podawana jest w informatorach internetowych elektronicznych systemów rekrutacyjnych. W przypadku dysponowania wolnymi miejscami komisja rekrutacyjna przeprowadzi postepowanie uzupełniające, zgodnie z terminami postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025, ogłoszonymi przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

 

Formy składania wniosku:

 

- osobiście w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru w godzinach 8.00 – 15.30

 

- w formie elektronicznej na adres e-mail szkoły: sekretariat@zamoyski.dg.pl w formie skanu. Wniosek uznaje się za przyjęty, po otrzymaniu przez kandydata potwierdzenia przyjęcia wniosku wysłanego przez szkołę pierwszego wyboru na adres zwrotny e-mail.

 

- w formie elektronicznej za pomocą systemu naboru elektronicznego podpisanego profilem zaufanym.

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Srebrna Tarcza Perspektywy 2022
Herb - Orzeł Biały

V Liceum Ogólnokształcące 

z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Kanclerza Jana Zamoyskiego 

w Dąbrowie Górniczej

"Takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie"

sekretariat@zamoyski.dg.pl

tel. 32 262 27 67

tel. 32 262 37 58

ul. Czapińskiego 8, 41-300 Dąbrowa Górnicza

BIP

RODO

Dokumenty

e-Dziennik

Microsoft Office

Plan Lekcji

Aktualności

Kontakt

Jan Zamoyski

KLASA IB DWUJĘZYCZNA

kierunek

biologiczno-chemiczny

kierunek

matematyczno-informatyczny

KLASA IA DWUJĘZYCZNA

kierunek

goegraficzno-społeczny

kierunek

humanistyczno-prawny

 Deklaracja dostępności

  Zajęcia edukacyjne

  Portal Edukacyjny

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

  Platforma edukacyjna ZPE

  Projekty edukacyjne

  Oferta edukacyjna

 Kontakt

Partnerzy

może Cię zainteresować

dołącz do nas

Oficjalna strona V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kanclerza Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej