Oficjalna strona V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kanclerza Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

dołącz do nas

odwiedziło nas

Jan Zamoyski

Kontakt

Aktualności

Plan Lekcji

Microsoft Office

e-Dziennik

Dokumenty

RODO

BIP

ul. Czapińskiego 8, 41-300 Dąbrowa Górnicza

tel. 32 262 37 58

kontakt@liceumzamoyski.pl

"Takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie"

V Liceum Ogólnokształcące 

z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Kanclerza Jana Zamoyskiego 

w Dąbrowie Górniczej

Herb - Orzeł Biały
Srebrna Tarcza Perspektywy 2022

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

   Oferta edukacyjna

   Aktualności dla kandydatów

   Oddział dwujęzyczny

   Ważne terminy

   Regulamin rekrutacji

   Dlaczego Zamoyski?

   System rekrutacji elektronicznej

Terminy rekrutacji

 

- od 16 maja 2022r. do 30 maja 2022r. do godz. 15:00 – termin   składania wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego szkoły ponadpodstawowej.

 

- od 16 maja do 20 czerwca 2022r. do godz. 15:00 – złożenie wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, z wyłączeniem oddziałów dwujęzycznych.

 

- 24 czerwca – 13 lipca 2022r. do godz. 15:00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenie szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

 

- 20 lipca 2022r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

- od 21 lipca do 28 lipca 2022r. do godz. 15:00  –  potwierdzanie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o  wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

 

- 29 lipca 2022r. do godz. 14:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję  rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

- 29 lipca 2022r. – poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 

Informacja o wolnych miejscach podawana jest w informatorach internetowych elektronicznych systemów rekrutacyjnych. W przypadku dysponowania wolnymi miejscami komisja rekrutacyjna przeprowadzi postepowanie uzupełniające, zgodnie z terminami postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023, ogłoszonymi przez MEiN, które zakończy się najpóźniej do 19 sierpnia 2022 r.

 

Terminy przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów

do oddziałów dwujęzycznych:

 

- 6 czerwca 2022r. godz. 10:00 – I termin sprawdzianu kompetencji językowych.

- 8 czerwca 2022r. –  podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik ze sprawdzianu kompetencji językowych – I termin.

- 13 czerwca 2022r. godz. 10.00 – II termin  sprawdzianu kompetencji językowych 
(dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie).

- 15 czerwca  2022r. – podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik ze sprawdzianu kompetencji językowych – II termin.

 

Formy składania wniosku:

 

- osobiście w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru w godzinach 8.00 – 15.30

 

- w formie elektronicznej na adres e-mail szkoły: kontakt@liceumzamoyski.pl w formie skanu. Wniosek uznaje się za przyjęty, po otrzymaniu przez kandydata potwierdzenia przyjęcia wniosku wysłanego przez szkołę pierwszego wyboru na adres zwrotny e-mail.

 

- w formie elektronicznej za pomocą systemu naboru elektronicznego podpisanego profilem zaufanym.