Ruszyła klolejna edycja projektu Młodzi Jałmużnicy

 

6 października w  Sali Widowiskowo-Sportowej MUZA w Sosnowcu, z udziałem wolontariuszy z naszego Liceum, miała miejsce inauguracja XI edycji projektu „Młodzi Jałmużnicy”. Wśród zaproszonych gości byli m.in. bp sosnowiecki Grzegorz Kaszak, Arkadiusz Chęciński – prezydent Sosnowca, Wojciech Skrzydło - dyrektor Auchan Sosnowiec oraz ks. Przemysław Szot – dyrektor Caritas Diecezji Sosnowieckiej. Projekt ten skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich skupionych w Szkolnych Kołach Caritas oraz Klubach Wolontariusza. W jego ramach młodzież przygotowuje własne projekty o charakterze woluntarystycznym. Jak szkoła bierzemy udział w tym projekcie od samego początku jego istnienia, czyli od 11 lat. 

Młodzi Jałmużnicy

Warsztaty dla wolontariuszy. Pierwsza Pomoc

 

28 października w siedzibie Caritas Diecezji Sosnowieckiej odbyły się warsztaty z pierwszej pomocy. Prowadzącymi spotkanie byli żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Zajęcia te odbyły się w ramach cyklicznego projektu Młodzi Jałmużnicy, w którym nasze Liceum bierze udział od wielu lat. 
Więcej na temat projektu można przeczytać pod linkiem
www.sosnowiec.caritas.pl

O programie


Wolontariusze naszego Liceum od początku biorą udział w projekcie Młodzi Jałmużnicy, kiedy to w  październiku 2011 roku Caritas Diecezji Sosnowieckiej przystąpiła do jego realizacji. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych skupionych w Szkolnych Kołach Caritas i Klubach Wolontariusza, działających w szkołach istniejących na terenie naszej diecezji. W ramach inicjatywy uczniowie przygotowują się do realizacji własnych projektów uczniowskich, które będą miały charakter charytatywny.

 

Uczestniczą oni również w cyklu szkoleń i wydarzeń formacyjnych, przygotowując się do poszczególnych etapów realizacji własnych działań (takich jak rozeznanie potrzeb lokalnej społeczności, planowanie działań, tworzenie harmonogramu, informowanie i pozyskanie sojuszników). Swój projekt uczniowie realizują w Wielkim Poście. Celem projektu jest ukazanie, że jałmużna, to nie tylko przekazanie pieniędzy, ale także podarowanie swojego czasu, uwagi i zaangażowania, wiedzy i umiejętności drugiemu człowiekowi. Uczniowie będą mieli za zadanie poprzez swój projekt nie tylko uświadomić to innym, ale także samemu „złożyć jałmużnę” osobom potrzebującym w ich społeczności.


Poprzez program Caritas chce również zrealizować każdy z następujących celów:


aktywizacyjny - polegający na przygotowaniu Szkolnych Kół Caritas do realizacji samodzielnych projektów charytatywnych oraz profesjonalizacji pracy zespołów i opiekunów;
integracyjny - polegający na wypracowaniu ciekawego i atrakcyjnego modelu współpracy pomiędzy młodzieżą a Caritas oraz włączeniu młodzieży w inne akcje i działania;
promocyjny - zawierający w sobie popularyzację idei wolontariatu, pracy charytatywnej i społecznej;
ewangelizacyjny - umożliwiający złożenie przez młodzież chrześcijańskiego świadectwa pomocy i solidarności z potrzebującymi;


Poprzez udział w programie uczniowie będą mogli

samodzielnie zaplanować i przeprowadzić jedno z następujących działań:


- akcję informacyjną: uczniowie, dokonawszy wcześniej rozeznania, wybierają jeden z problemów dotyczących ich społeczności lokalnej i przeprowadzają wśród uczniów szkoły/mieszkańców miejscowości akcję informacyjną, naświetlającą problem i sugerującą uczniom/mieszkańcom włączenie się w jego rozwiązanie. Uczniowie mogą na przykład stworzyć listę miejsc, w których możliwy jest wolontariat i wypromować ją, wskazując, że takie zaangażowanie może być formą jałmużny.


- zbiórkę: uczestnicy programu wybierają jeden z problemów społecznych, ważnych dla członków i społeczności lokalnej, określają najbardziej palącą potrzebę i organizują zbiórkę, która posłuży realizacji tego celu. Zbiórka może przyjąć różnie formy (loteria fantów, góra grosza, zbiórka w supermarkecie), a pozyskany z niej dochód powinien zostać w całości przeznaczony na zakup rzeczy, które staną się darem dla potrzebujących w ich społeczności. Zbiórce powinna towarzyszyć również mała kampania społeczna, naświetlająca problem.

 

- wolontariat: uczniowie składają jałmużnę w postaci swojego czasu, który „podarowują innym”. Orientują się, w którym z miejsc w ich społeczności może być potrzebna ich pomoc (hospicjum, świetlica środowiskowa, parafia, dom opieki społecznej) oraz czego może ona dotyczyć (uczniowie mogą pomóc w odrabianiu lekcji, pomóc przy remoncie, przeprowadzeniu zbiórki, przy sprzątaniu, przy porządkowaniu ogrodu).

Krwiodastwo

   Klub Wolontariusza "Jesteśmy z Wami"

Szlachetna Paczka

Młodzi Jałmużnicy

WOŚP

Akcje charytatywne

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Srebrna Tarcza Perspektywy 2022
Herb - Orzeł Biały

V Liceum Ogólnokształcące 

z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Kanclerza Jana Zamoyskiego 

w Dąbrowie Górniczej

"Takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie"

sekretariat@zamoyski.dg.pl

tel. 32 262 27 67

tel. 32 262 37 58

ul. Czapińskiego 8, 41-300 Dąbrowa Górnicza

BIP

RODO

Dokumenty

e-Dziennik

Microsoft Office

Plan Lekcji

Aktualności

Kontakt

Jan Zamoyski

KLASA IB DWUJĘZYCZNA

kierunek

biologiczno-chemiczny

kierunek

matematyczno-informatyczny

KLASA IA DWUJĘZYCZNA

kierunek

goegraficzno-społeczny

kierunek

humanistyczno-prawny

 Deklaracja dostępności

  Zajęcia edukacyjne

  Portal Edukacyjny

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

  Platforma edukacyjna ZPE

  Projekty edukacyjne

  Oferta edukacyjna

 Kontakt

Partnerzy

może Cię zainteresować

dołącz do nas

Oficjalna strona V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kanclerza Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej