Oficjalna strona V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kanclerza Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

dołącz do nas

odwiedziło nas

   wymiana polsko-niemiecka

   wymiana polsko-belgijska

   wymiana polsko-portugalska

   Erasmus+

Jan Zamoyski

Kontakt

Aktualności

Plan Lekcji

Microsoft Office

e-Dziennik

Dokumenty

RODO

BIP

ul. Czapińskiego 8, 41-300 Dąbrowa Górnicza

tel. 32 262 37 58

kontakt@liceumzamoyski.pl

"Takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie"

V Liceum Ogólnokształcące 

z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Kanclerza Jana Zamoyskiego 

w Dąbrowie Górniczej

Herb - Orzeł Biały
Srebrna Tarcza Perspektywy 2022

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Nasze liceum już od ponad 20 lat uczestniczy w międzynarodowym  programie współpracy szkół europejskich. Debiutowaliśmy w jego pierwszej edycji „Sokrates”, potem kontynuowaliśmy działania w kolejnej  formule zwanej - „Comeniusem”. Od roku 2014 program ten przyjął nazwę  Erasmus plus, a my w nim pracujemy nadal. 


Zrealizowaliśmy we współpracy ze szkołami w Anglii, Belgii, Francji, Rumunii, Włoszech i Holandii w sumie 9 dwu- i trzyletnich projektów, których tematy korespondowały z: 
- ideą budowania dialogu międzykulturowego, np. „Szkoły europejskie aktorami dialogu  międzykulturowego” 
-  propagowaniem ważnych wartości społecznych, np. „Szkoły europejskie jako miejsce kształtowania postawy odwagi cywilnej” czy „Inkluzja – prawem każdego człowieka"
- przeciwdziałaniem negatywnym zjawiskom - „Zjawisko przemocy w społeczeństwie europejskim”
-  aktywne europejskie obywatelstwo i wiedza o Unii „Quo vadis UE. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Unii Europejskiej”.

 

Program Erasmus plus K2, sektor edukacja szkolna, partnerstwa strategiczne – współpraca szkół stawia sobie za cel realizację projektów służących wymianie wiedzy 
i doświadczeń jego uczestników i podnoszeniu kompetencji kluczowych oraz jakości pracy szkoły. Od roku 2020 do 2022 realizujemy 9 projekt „„Weź udział! Jak szkoła może przyczynić się do nauki demokracji?”. 


Skład grupy partnerskiej: 
1.  Szkoła koordynująca – Edith-Stein-Schule, Akademie für Erzieher, Bischöfliche Fachschule für Sozialpädagogik, Niemcy
2. V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. J. Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej, Polska
3. Istituto Tecnico Industriale Statale Luigi Dell’Erba, Włochy
4. Scoala Superioara Comerciala Nicolae Kretzulescu, Rumunia
5. Athénée Communal Maurice Destenay, Belgia
 
Program jest adresowany do nauczycieli i uczniów pragnących: 
-  współpracować w międzynarodowej grupie
- doskonalić kompetencje kulturowe, językowe i informatyczne
- zdobywać wiedzę w wielu dziedzinach, przekazywać ją innym i upowszechniać

   Youth For Understanding

   Wycieczki międzynarodowe