Wymiana polsko-niemiecka

   Wymiana polsko-belgijska

   Erasmus+

   Wymiana polsko-portugalska

Jan Zamoyski

Kontakt

Aktualności

Plan Lekcji

Microsoft Office

e-Dziennik

Dokumenty

RODO

BIP

ul. Czapińskiego 8, 41-300 Dąbrowa Górnicza

tel. 32 262 37 58

kontakt@liceumzamoyski.pl

"Takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie"

V Liceum Ogólnokształcące 

z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Kanclerza Jana Zamoyskiego 

w Dąbrowie Górniczej

Witamy ponownie w projekcie Erasmus+

Edycja 2018 - 2020

 

Pragniemy poinformować, że otrzymaliśmy grant w ramach programu Erasmus+ i rozpoczynamy edycję nowego projektu: „Quo vadis UE. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Unii Europejskiej”.
Zapraszamy do współpracy nauczycieli i uczniów naszego liceum. Spotkania grupy Erasmusa+ odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 15.15. Podajemy poniżej najważniejsze dane dotyczące programu oraz plan pracy na rok szkolny 2018/19

 

Skład grupy partnerskiej:

1. Szkoła koordynująca – Edith-Stein-Schule, Akademie für Erzieher, Bischöfliche Fachschule für Sozialpädagogik, Niemcy
2. V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. J. Zamoyskiego
w Dąbrowie Górniczej, Polska
3. IstitutoTecnico Industriale Statale Luigi Dell’Erba, Włochy
4. Scoala Superioara Comerciala Nicolae Kretzulescu, Rumunia
5. The BRIT School for Performing Arts & Technology, Anglia
6. Athénée Communal Maurice Destenay, Belgia

Nasze cele i zadania na rok szkolny 2018/19

 

Celem głównym jest wyposażenie nauczycieli i uczniów w rzetelna wiedzę na temat Unii i uświadomienie im pozytywnej wartości UE dla: pokoju, dobrobytu, edukacji, praw człowieka i demokracji.


Trzy najważniejsze tematy, jakie porusza projekt:
1. Aktywne obywatelstwo UE, europejska świadomość i demokracja.
2. Zagadnienie migracji.
3. Dziedzictwo / Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego.                                              

Poznanie historii Unii Europejskiej od jej początku w latach pięćdziesiątych do dnia dzisiejszego. Europejska Wspólnota Gospodarcza. Pokój, wzrost bogactwa i dobrobytu w państwach EWG, jako najważniejsze cele tej organizacji. Rozszerzenie Unii w roku 1992. Polikryzys w Unii od roku 2016.
Przybliżenie sylwetek patronów Europy: św. Benedykta z Nursji, Edyty Stein, Cyryla i Metodego, Brygidy Szwedzkiej i Katarzyny z Sieny, ukazanie ich roli w dziele budowania Wspólnoty Europejskiej. Zwiedzanie miejsc związanych z w/w postaciami. Przygotowanie materiałów dydaktycznych na temat patronów Europy, które będą mogły być wykorzystane na lekcjach.
Unia Europejska jako dziedziczka kultury śródziemnomorskiej (filar rzymski, grecki i judeochrześcijański.)
Średniowieczna Europa jako wzór wspólnoty opartej na uniwersalnych wartościach.
Przemówienie (z 1946) Winstona Churchilla, zawierające refleksje na temat zjednoczenia obywateli i państw europejskich.
Robert Schuman i Jean Monnet jako twórcy idei stworzenia pierwszej ponadnarodowej organizacji europejskiej.
Wartości ważne dla Wspólnoty - (demokracja, praworządność, wolność, prawa człowieka).
Symbole i motto UE „Jedność w różnorodności”.
Instytucje unijne i ich funkcje.
Znaczenie Unii jako projektu pokojowego, który doprowadził do zwiększenia sprawiedliwości, demokracja, spójności, dobrobytu, bezpieczeństwa, i pokoju w Europie.
Przygotowanie „Parlamentu Europejskiego” na temat oceny problemów współczesnej Unii z punktu widzenia młodzieży. Telekonferencja z udziałem szkół partnerskich.


Koordynatorzy projektu

Ewa Król i Michał Witkowski

powiązane artykuły

Oficjalna strona V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kanclerza Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

mapa strony

dołącz do nas

odwiedziło nas