Oficjalna strona V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kanclerza Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

mapa strony

Partnerzy

deklaracja dostępności

dołącz do nas

odwiedziło nas

Jan Zamoyski

Kontakt

Aktualności

Plan Lekcji

Microsoft Office

e-Dziennik

Dokumenty

RODO

BIP

ul. Czapińskiego 8, 41-300 Dąbrowa Górnicza

tel. 32 262 37 58

kontakt@liceumzamoyski.pl

"Takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie"

V Liceum Ogólnokształcące 

z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Kanclerza Jana Zamoyskiego 

w Dąbrowie Górniczej

Herb - Orzeł Biały
Brązowa Tarcza Perspektywy 2021

Rada Rodziców przy V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

 

Skład Rady Rodziców:

 

Grzegorz Perz - przewodniczący

Tadeusz Tuszyński - wiceprzewodniczący

Iwona Chiberska - sekretarz

 

BANK PEKAO SA O/Dąbrowa Górnicza
41 1240 4908 1111 0000 5357 0208

 

Szanowni Państwo,

 

Dzięki Waszej pomocy i wsparciu finansowemu, możemy cały czas doskonalić naszą szkołę i uatrakcyjniać proces nauczania dzieci, dlatego zachęcamy Państwa do wpłacania składek na fundusz Rady Rodziców i branie czynnego udziału w życiu  szkoły.

Zarząd Rady Rodziców

 

Zgromadzone środki Rada Rodziców przeznaczyła między innymi na:

 

- w roku szkolnym 2019/2020 - Wsparcie finansowe Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 przyczyniło się do unowocześnienia warsztatu pracy sali informatycznej, a co za tym idzie do podniesienia jakości nauczania informatyki w V LO. Udało się również zmodernizować stanowiska komputerowe w salach lekcyjnych, jak również zacząć prace, które mają poprawić jakość sieci Wi-Fi w szkole. Ponadto dzięki funduszom rady rodziców sfinansowaliśmy dodatkowe szafki uczniowskie, krzesła do świetlicy oraz liczne nagrody książkowe

 

- w roku szkolnym 2018/2019 pomoc finansowa w promocji szkoły wśród absolwentów szkół gimnazjalnych i podstawowych, zakupie nagród książkowych dla wyróżnionych uczniów, ufundowanie dwóch nagród pieniężnych dla najlepszego ucznia klas III i najlepszego ucznia klas I-II, dofinansowanie konkursów uczniowskich organizowanych przez VLO, dofinansowanie konkursów i olimpiad, w których biorą udział uczniowie VLO, opłatę SKS, zakup i przekazanie szafek szkolnych;

 

- w roku szkolnym 2018/2017 zakupienie nagród książkowych dla wyróżnionych uczniów, ufundowanie nagrody pieniężnej dla najlepszego ucznia klasy III, dofinansowanie konkursów uczniowskich organizowanych przez VLO, dofinansowanie konkursówi olimpiad, w których biorą udział uczniowie VLO, promocję szkoły, święto szkoły, opłatę SKS, sfinansowanie przyjazdu studentów - projekt Global Citizen School. Edukacja globalna.

 

- w roku szkolnym 2016/2017 zakupienie nagród książkowych dla wyróżnionych uczniów, ufundowanie dwóch nagrody pieniężnej dla najlepszych uczniów klasy III, dofinansowanie konkursów uczniowskich organizowanych przez VLO, dofinansowanie konkursówi olimpiad, w których biorą udział uczniowie VLO, promocję szkoły, święto szkoły (tort dla wszystkich uczniów), opłatę SKS, sfinansowanie przyjazdu studentów - projekt Global Citizen School. Edukacja globalna.

   Regulamin rady rodziców

   Harmonogram spotkań z rodzicami

   Rada Rodziców

   Ubezpieczenie