O Fabryce Pełnej Życia z uczniami Zamoyskiego


Szkoła nasz aktywnie włączyła się w realizację projektu Fabryka Pełna Życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej. Celem projektu jest stworzenie otwartej przestrzeni publicznej stanowiącej nowe centrum miasta.  W założeniu liderów zespołu ostateczny kształt tego miejsca ma zostać wydyskutowany z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi oraz lokalnymi przedsiębiorcami.  Wychodząc naprzeciw tym założeniom uczniowie Zamoyskiego pod opieką Pana Sławomira Kozieła brali udział w warsztatach, konferencjach, grze terenowej, spacerze badawczym oraz konsultacjach dotyczących tematu FPŻ. Zajęcia te były prowadzone przez animatorki z dąbrowskiego stowarzyszenia Civitas

zobacz więcej o projekcie

Fabryka Pełna Życia


Idea
Dąbrowa Górnicza jest miastem, które swój największy rozwój zawdzięcza rozwojowi przemysłu. Wraz z przemysłem rozrastało się miasto i to on determinował urbanistyczny układ miasta. Nie ominęło to również ścisłego centrum, gdzie m.in. zlokalizowana była m.in. kopalnia, huta stali i fabryka obrabiarek "Defum". Współczesnym tego efektem, jest brak w wyróżniającego się centrum miasta z charakterystycznymi dla takich miejsc funkcjami. Szansą na zmianę tego stanu rzeczy jest rewitalizacja terenów zajmowanych przez zlikwidowaną fabrykę „Defum”, które do tej pory były niedostępne dla mieszkańców.


Założenia
Naszym celem jest stworzenie otwartej przestrzeni publicznej, która stanie się nowym centrum miasta i której ostateczny kształt zostanie wydyskutowany z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi oraz lokalnymi przedsiębiorcami.
Zależy nam, aby było to miejsce tętniące życiem, pełne zieleni z deptakiem łączącym rejon dworca kolejowego z Pałacem Kultury Zagłębia oraz Wyższą Szkołą Biznesu. Ogromny potencjał mają też budynki dawnej fabryki i dawne fabryczne hale, które zamieniłyby swój dotychczasowy charakter na pomieszczenia wystawiennicze, miejsce dla gastronomii czy rekreacji.


Współpraca
Liczymy na to, że dzięki zaangażowaniu mieszkańców i konsultacjach z różnymi grupami społecznymi uda nam się na tym terenie stworzyć przyjazną przestrzeń publiczną, która będzie sprzyjała spędzaniu tam wolnego czasu oraz będzie miała szansę stać się nową wizytówką Dąbrowy Górniczej, która wyrosła na przemysłowych tradycjach.

  Projekty z Civitas

   Fit Planeta

   Teatr w Zamoyskim

   Dzień Absolwenta

   Szkolny Budżet Partycypacyjny

   Global Citizen School

  Parlament Młodzieżowy

   Edukacja Prawna Młodzieży

   Fabryka Pełna Życia

   Google Classroom

   Akademia Wiedzy

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Srebrna Tarcza Perspektywy 2022
Herb - Orzeł Biały

V Liceum Ogólnokształcące 

z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Kanclerza Jana Zamoyskiego 

w Dąbrowie Górniczej

"Takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie"

sekretariat@zamoyski.dg.pl

tel. 32 262 27 67

tel. 32 262 37 58

ul. Czapińskiego 8, 41-300 Dąbrowa Górnicza

BIP

RODO

Dokumenty

e-Dziennik

Microsoft Office

Plan Lekcji

Aktualności

Kontakt

Jan Zamoyski

dołacz do nas

Oficjalna strona V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kanclerza Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej