Jan Zamoyski

Kontakt

Aktualności

Plan Lekcji

Microsoft Office

e-Dziennik

Dokumenty

RODO

BIP

ul. Czapińskiego 8, 41-300 Dąbrowa Górnicza

tel. 32 262 37 58

kontakt@liceumzamoyski.pl

"Takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie"

V Liceum Ogólnokształcące 

z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Kanclerza Jana Zamoyskiego 

w Dąbrowie Górniczej

   Procedury postępowania dla pracowników administracji, obsługi i nauczycieli dyżurujących w celu zachowania bezpieczeństwa 

   Zasady gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym oraz dostarczeniem pracownikom środków czystości oraz herbaty

   Instrukcja monitorowania i samooceny

   Procedura dopuszczenia programów nauczania do użytku szkolnego

   Procedura gromadzenia informacji o jakości pracy nauczyciela

   Procedura organizowania i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych

   Procedura prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania

   Procedura realizacji zajęć do wyborów przez uczniów

   Procedura obserwacji zajęć

   Procedura kontroli wynikających z nadzoru pedagogicznego

   Procedura doboru kadry pedagogicznej

   Procedura wyboru przedmiotu w zakresie rozszerzonym

   Procedura ewaluacji wewnętrznej

   Procedura tworzenia programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły

   Regulamin czytelni internetowej

   Zasady BHP dla uczniów

   Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w przepisach prawa - najważniejsze regulacje

   Regulamin wydatkowania środków finansowych

   Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Oficjalna strona V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kanclerza Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

mapa strony

dołącz do nas

odwiedziło nas