Kontrola zarządcza

Wnioski do pobrania

Regulaminy

Procedury

Dokumenty

   Procedura przeprowadzenia egzaminu poprawkowego

   Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego

   Procedura współpracy między szkołą, a rodzicami

   Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

   Procedura postępowanie w sytuacji kryzysowych

   Procedura postępowania w razie wypadku

   Procedura przyznawania nagrody dyrektora szkoły pracownikom administracji i obsługi 

   Procedura przyznawania nagrody dyrektora szkoły nauczycielom

   Kryteria zwalniania pracowników

   Procedura awansu zawodowego nauczycieli - po zmianach 2022

   Procedura awansu zawodowego nauczycieli 

   Procedura wyjść do obiektów sportowych znajdujących się poza szkołą

   Procedura organizowania wycieczek szkolnych

   Procedura warunków, trybu udzielania zezwoleń oraz organizacji indywidualnego programu lub toku  ...nauki

   Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego

   Procedura organizowania nauczania indywidualnego

   Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

   Procedura monitorowania osiągnięć uczniów

   Procedura udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia

   Procedura postępowania w sytuacjach kryzysowych

   Procedura dokonywania oceny pracy nauczyciela 

   Procedura doboru kadry pedagogicznej

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Srebrna Tarcza Perspektywy 2022
Herb - Orzeł Biały

V Liceum Ogólnokształcące 

z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Kanclerza Jana Zamoyskiego 

w Dąbrowie Górniczej

"Takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie"

kontakt@liceumzamoyski.pl

tel. 32 262 27 67

tel. 32 262 37 58

ul. Czapińskiego 8, 41-300 Dąbrowa Górnicza

BIP

RODO

Dokumenty

e-Dziennik

Microsoft Office

Plan Lekcji

Aktualności

Kontakt

Jan Zamoyski

dołacz do nas

Oficjalna strona V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kanclerza Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej