Oficjalna strona V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kanclerza Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

dołącz do nas

odwiedziło nas

Jan Zamoyski

Kontakt

Aktualności

Plan Lekcji

Microsoft Office

e-Dziennik

Dokumenty

RODO

BIP

ul. Czapińskiego 8, 41-300 Dąbrowa Górnicza

tel. 32 262 37 58

kontakt@liceumzamoyski.pl

"Takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie"

V Liceum Ogólnokształcące 

z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Kanclerza Jana Zamoyskiego 

w Dąbrowie Górniczej

Herb - Orzeł Biały
Srebrna Tarcza Perspektywy 2022

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

   Procedura doboru kadry pedagogicznej

   Procedura dokonywania oceny pracy nauczyciela 

   Procedura postępowania w sytuacjach kryzysowych

   Procedura udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia

   Procedura monitorowania osiągnięć uczniów

   Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

   Procedura organizowania nauczania indywidualnego

   Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego

   Procedura warunków, trybu udzielania zezwoleń oraz organizacji indywidualnego programu lub toku  ...nauki

   Procedura organizowania wycieczek szkolnych

   Procedura wyjść do obiektów sportowych znajdujących się poza szkołą

   Procedura awansu zawodowego nauczycieli 

   Kryteria zwalniania pracowników

   Procedura przyznawania nagrody dyrektora szkoły nauczycielom

   Procedura przyznawania nagrody dyrektora szkoły pracownikom administracji i obsługi 

   Procedura postępowania w razie wypadku

   Procedura postępowanie w sytuacji kryzysowych

   Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

   Procedura współpracy między szkołą, a rodzicami

   Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego

   Procedura przeprowadzenia egzaminu poprawkowego

Dokumenty

Procedury

Regulaminy

Wnioski do pobrania

Kontrola zarządcza