Kontrola zarządcza

Wnioski do pobrania

Regulaminy

Procedury

Dokumenty

   Regulamin wymiany zagranicznej

   Regulamin monitoringu wizyjnego

   Regulamin dziennika elektronicznego 

   Regulamin biblioteki szkolnej

   Regulamin pełnienia dyżurów przez nauczycieli 

   Regulamin wyjść poza teren szkoły

   Regulamin wycieczek szkolnych 

   Regulamin Rzecznika Praw Ucznia

   Regulamin Samorządu Uczniowskiego

   Regulamin działalności Rady Szkoły

   Regulamin Rady Pedagogicznej 

   Regulamin ZFŚŚ

   Aneks numer 1 do regulaminu pracy 

   Aneks nr 1 -  do Regulaminu pracy

   Regulamin pracy

   Załącznik nr 5 - wniosek o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe 

   Załącznik nr 4 - wzór naliczania odsetek od pożyczek udzielonych w ZFŚŚ

   Załącznik nr 3 - poręczenie pożyczki

   Załącznik nr 2 - umowa o udzielenie pożyczki mieszkaniowej

   Załącznik nr 1 - wniosek o przyznanie ulgowego świadczenia socjalnego

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Srebrna Tarcza Perspektywy 2022
Herb - Orzeł Biały

V Liceum Ogólnokształcące 

z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Kanclerza Jana Zamoyskiego 

w Dąbrowie Górniczej

"Takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie"

kontakt@liceumzamoyski.pl

tel. 32 262 27 67

tel. 32 262 37 58

ul. Czapińskiego 8, 41-300 Dąbrowa Górnicza

BIP

RODO

Dokumenty

e-Dziennik

Microsoft Office

Plan Lekcji

Aktualności

Kontakt

Jan Zamoyski

dołacz do nas

Oficjalna strona V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kanclerza Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej