Nauczanie dwujęzyczne w teorii

W V Liceum Ogólnokształcącym funkcjonują oddziały dwujęzyczne, w których uczniowie uczą się języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym (C1-C2) oraz kilku przedmiotów (biologia, geografia, chemia, wos, historia, literatura języka angielskiego) nauczanych częściowo w języku angielskim.
W oddziałach tych uczniowie są przygotowywani do zdawania na egzaminie maturalnym języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym, a także wymienionych powyżej przedmiotów dwujęzycznie.

 

Co to jest CLIL?
 
CLIL to nowoczesna i innowacyjna forma nauczania języka obcego, zdobywająca coraz większe uznanie wśród państw Unii Europejskiej. Nazwa CLIL (Content and Language Integrated Learning) wywodzi się z języka angielskiego i oznacza zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe. CLIL polega na 
nauczaniu poszczególnych przedmiotów zarówno w języku ojczystym jak i obcym i dążeniu do posługiwania się swobodnie w mowie i piśmie dwoma językami: językiem ojczystym i językiem obcym na takim samym poziomie.

 

 

Jakie są cele nauczania dwujęzycznego?
 
Zapewnienie uczniom rozwoju możliwości intelektualnych i językowych.
Osiągnięcie poziomu swobodnego używania języka angielskiego oraz opanowanie bazy językowej w zakresie słownictwa specjalistycznego na poziomie C1 z elementami C2.
Przygotowanie uczniów do zdawania egzaminu maturalnego zarówno z języka angielskiego dla klas dwujęzycznych, jak i z przedmiotów nauczanych dwujęzycznie.
Przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia w języku angielskim - do studiów w Polsce i za granicą. Stosowanie języka w szerokim zakresie w sposób autentyczny oraz jako narzędzia do przyswajania wiedzy z innych przedmiotów.


Jak realizujemy nauczanie dwujęzyczne w V LO?
 
W naszej szkole oferujemy intensywną naukę języka angielskiego (7 lub 8 godzin  tygodniowo) z podziałem na grupy.
W zależności od profilu klasy następujące przedmioty mogą być  nauczane dwujęzycznie: historia, WOS, literatura angielska, geografia, biologia, chemia.
Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach z języka angielskiego. Realizujemy również projekty w języku angielskim i organizujemy międzynarodowe spotkania ze studentami. Bierzemy udział w projektach Erasmus+ i wymianach międzynarodowych w ramach partnerstwa szkół.
Stosujemy aktywizujące metody pracy.
Korzystamy z dobrze wyposażonych sal językowych, komputerów, oprogramowania multimedialnego. Bierzemy udział w imprezach promujących język i kulturę krajów anglojęzycznych. Wspieramy uczniów w indywidualnym procesie uczenia się.

 

Lekcje w klasach dwujęzycznych prowadzone metodą CLIL
 
Celem tych lekcji zawsze jest praktyczne zastosowanie języka angielskiego w nauczaniu danego przedmiotu. W trakcie lekcji wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne wypracowane przez nauczycieli uczących przedmiotów dwujęzycznych. Szczególny nacisk kładzie się na kształcenie dwutorowe, na integrację treści przedmiotowych z językiem obcym oraz kształcenie interdyscyplinarne. Uczniowie zatem rozwijają się w obu obszarach: danego przedmiotu i języka obcego.
 

Elementy lekcji CLIL często określa się jako cztery C

 

Content/Treść – gwarantuje postęp w obszarze wiedzy, umiejętności, rozumienia,
Communication/Komunikacja – zapewnia użycie języka w celu nauki podczas nauki języka,
Cognition/Poznawanie – nacisk na rozwijanie umiejętności myślenia i uczenia się,
Culture/Kultura – rozwijanie innych kompetencji, m.in. międzykulturowych, estetycznych.
 
Lekcje prowadzone metodą CLIL charakteryzuje aktywna współpraca uczniów, wymiana informacji, dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem a ich celem jest komunikacja zbliżona do prowadzonej w naturalnych warunkach. Zajęcia te są bardzo atrakcyjne i stanowią wyzwanie zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.

Kadra dwujęzyczna

Nauczanie dwujęzyczne w teorii

Nauczanie dwujęzyczne w praktyce

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Srebrna Tarcza Perspektywy 2022
Herb - Orzeł Biały

V Liceum Ogólnokształcące 

z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Kanclerza Jana Zamoyskiego 

w Dąbrowie Górniczej

"Takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie"

sekretariat@zamoyski.dg.pl

tel. 32 262 27 67

tel. 32 262 37 58

ul. Czapińskiego 8, 41-300 Dąbrowa Górnicza

BIP

RODO

Dokumenty

e-Dziennik

Microsoft Office

Plan Lekcji

Aktualności

Kontakt

Jan Zamoyski

KLASA IB DWUJĘZYCZNA

kierunek

biologiczno-chemiczny

kierunek

matematyczno-informatyczny

KLASA IA DWUJĘZYCZNA

kierunek

goegraficzno-społeczny

kierunek

humanistyczno-prawny

 Deklaracja dostępności

  Zajęcia edukacyjne

  Portal Edukacyjny

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

  Platforma edukacyjna ZPE

  Projekty edukacyjne

  Oferta edukacyjna

 Kontakt

Partnerzy

może Cię zainteresować

dołącz do nas

Oficjalna strona V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kanclerza Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej