Nauczanie dwujęzyczne w praktyce

Kadra dwujęzyczna

Nauczanie dwujęzyczne w teorii

Nauczanie dwujęzyczne w praktyce

National Theatre z Londynu
Corocznie klasy dwujęzyczne uczestniczą w wyjściu do kina w celu obejrzenia retransmisji sztuki w oryginalnej wersji językowej. Młodzież ma niepowtarzalną okazję, aby obejrzeć doskonałe dzieło klasyki gatunku w doborowej obsadzie zagrane w nieskazitelnym języku angielskim.

 

Podróże 
Aby sprawdzić swoje umiejętności językowe i poszerzyć wiedzę o krajach anglojęzycznych uczniowie brali udział w wycieczkach do Anglii i Stanów Zjednoczonych. Takie same możliwości stwarzają uczniom wymiany ze szkołami z Niemiec, Belgii i Portugalii oraz projekty Erasmus+, w ramach których uczniowie wyjeżdżają do Rumunii, Włoch, Niemiec i Belgii.

 

Warsztaty
Uczniowie klas dwujęzycznych:

 

- aktywnie uczestniczą w zajęciach i warsztatach organizowanych przez Filologię Angielską na Uniwersytecie Śląskim, Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu oraz w wykładach anglojęzycznych przeprowadzanych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

 

- korzystają ze specjalnie dla nich zorganizowanych zajęć podczas Akademii Wiedzy w V LO

 

- wyjeżdżają na 5-dniowy program EuroWeek-Szkoła Liderów. EuroWeek jest międzynarodowym programem, który ma na celu rozwój zdolności intelektualnych, przywództwa, kreatywności, komunikacji oraz umiejętności interpersonalnych uczestników poprzez stosowanie różnorodnych technik i podejścia ponad kulturowego. Językiem komunikacji jest język angielski. Prowadzącymi warsztaty są studenci z państw z całego świata

 

- organizują i biorą udział w Międzynarodowym Dniu Języków Obcych, którego celem jest promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować.

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Srebrna Tarcza Perspektywy 2022
Herb - Orzeł Biały

V Liceum Ogólnokształcące 

z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Kanclerza Jana Zamoyskiego 

w Dąbrowie Górniczej

"Takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie"

sekretariat@zamoyski.dg.pl

tel. 32 262 27 67

tel. 32 262 37 58

ul. Czapińskiego 8, 41-300 Dąbrowa Górnicza

BIP

RODO

Dokumenty

e-Dziennik

Microsoft Office

Plan Lekcji

Aktualności

Kontakt

Jan Zamoyski

KLASA IB DWUJĘZYCZNA

kierunek

biologiczno-chemiczny

kierunek

matematyczno-informatyczny

KLASA IA DWUJĘZYCZNA

kierunek

goegraficzno-społeczny

kierunek

humanistyczno-prawny

 Deklaracja dostępności

  Zajęcia edukacyjne

  Portal Edukacyjny

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

  Platforma edukacyjna ZPE

  Projekty edukacyjne

  Oferta edukacyjna

 Kontakt

Partnerzy

może Cię zainteresować

dołącz do nas

Oficjalna strona V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kanclerza Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej