>>> przejdź do strony głównej <<<

galeria zdjęć 

śledź nas na facebooku

Dzwonki szkolne

Najdłuższa przerwa trwa 20 minut od 11.25 do 11.45

Dzwonki szkolne

Tak w szkole działa klub wolontariusza. O jego aktywności można przeczytać na stronie szkoły w zakładce Wolontariat.

Paraspartakiada

WOŚP

Młodzi Jałmużnicy

Aktualności dla kandydatów

Kalendarz roku szkolnego

Krwiodawstwo

Szlachetna Paczka

Szkoła dysponuje salą gimnastyczną oraz boiskiem zewnętrznym. W szkole znajduje się siłownia

oraz sala fitness. Uczniowie mają do dyspozycji stoły do tenisa stołowego oraz piłkarzyki. 

Lekcje wychowania fizycznego mogą być realizowane w innej formie.

Mamy tutaj na myśli zajęcia poza budynkiem szkoły. Formy takiej realizacji zajęć to najczęściej:

zajęcia na świetnym powietrzu, nordic walking, orientacja sportowa, kręgielnia, wyjścia na basen. 

Zajęcia pozalekcyjne

Tak w szkole są prowadzone zajęcia zespołowych gier sportowych: siatkówka

i koszykówka oraz zajęcia kółka tanecznego i zajęcia szachowe.

Dzień Otwarty dla ósmoklasistów będzie miał miejsce 21 marca 2024r. od godziny 9:00 do 15:00. Rodziców zapraszamy w tym dniu od godziny 15:00 do 17:00.

Nauczanie w oddziale dwujęzycznym prowadzone jest równolegle w dwóch językach: języku polskim oraz języku obcym nowożytnym (w naszym przypadku angielskim) będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii powszechnej, matematykę lub spośród przedmiotów uzupełniających.

Samorząd Uczniowski ma ogromne pole do działania; zajmuję się organizacją i koordynacją wielu akcji i projektów szkolnych (konkursów, dni tematycznych, debat, akademii). Samorząd aktywnie uczestniczy w codziennym życiu szkoły,  współpracuje z dyrekcją i nauczycielami oraz reprezentuje społeczność uczniowską.  Samorząd jest dla uczniów szansą na rozwój osobisty i nabycie kompetencji społecznych.

Samorząd Uczniowski

Złożenie wniosku do szkoły, wypełnienie zgłoszenia do sprawdzianu kompetencji. Stawienie się na sprawdzian z legitymacją szkolną w wyznaczonym terminie.

Jest to test leksykalno-gramatyczny jednokrotnego wyboru oraz czytanie ze zrozumieniem. Test trwa 60 minut.

Zakres materiału jest zgodny z podstawą programową do nauczania języków obcych w szkole podstawowej. Szczegółowy zakres znajduje się na stronie naszej szkoły.

Tak każdy uczeń ma do dyspozycji szafkę.

Tak w szkole jest Rzecznik Praw Ucznia.

Tak w szkole jest aneks kuchenny z wyposażeniem.

Tak w szkole są automaty, w których można płacić kartą.

Dzwonki szkolne

Aktualności dla kandydatów

Nauczanie dwujęzyczne

Współpraca międzynarodowa

Projekty Edukacyjne

YFU

Zajęcia pozalekcyjne

Rzecznik Praw Ucznia

Erasmus+

Szkoła prowadzi aktywną działalność międzynarodową. Bierzemy udział w Erasmus+, YFU, wymianach międzynarodowych oraz partnerstwie szkól. Na ten temat można szczegółowo przeczytać na stronie szkoły w zakładce wspólpraca międzynarodowa.

Lekcje kończą się o godzinie 15:10.

Nie. Lekcje rozpoczynają się o godzinie 8:00.

Masz pytanie? Odpowiemy!

 

Zapraszamy rodziców i kandydatów do wysyłania pytań dotyczących

rekrutacji i oferty edukacyjnej Zamoyskiego na rok szkolny 2024/2025. Email: sekretariat@zamoyski.dg.pl 

System rekrutacji elektronicznej

Questions & Answers

Dlaczego Zamoyski?

Regulamin rekrutacji

Ważne terminy

Sprawdzian kompetencji językowych

Aktualności dla kandydatów

Oferta edukacyjna

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Srebrna Tarcza Perspektywy 2022
Herb - Orzeł Biały

V Liceum Ogólnokształcące 

z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Kanclerza Jana Zamoyskiego 

w Dąbrowie Górniczej

"Takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie"

sekretariat@zamoyski.dg.pl

tel. 32 262 27 67

tel. 32 262 37 58

ul. Czapińskiego 8, 41-300 Dąbrowa Górnicza

BIP

RODO

Dokumenty

e-Dziennik

Microsoft Office

Plan Lekcji

Aktualności

Kontakt

Jan Zamoyski

KLASA IB DWUJĘZYCZNA

kierunek

biologiczno-chemiczny

kierunek

matematyczno-informatyczny

KLASA IA DWUJĘZYCZNA

kierunek

goegraficzno-społeczny

kierunek

humanistyczno-prawny

 Deklaracja dostępności

  Zajęcia edukacyjne

  Portal Edukacyjny

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

  Platforma edukacyjna ZPE

  Projekty edukacyjne

  Oferta edukacyjna

 Kontakt

Partnerzy

może Cię zainteresować

dołącz do nas

Oficjalna strona V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kanclerza Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej