LEKCJE W KLASACH DWUJĘZYCZNYCH PROWADZONE METODĄ CLIL

 

Celem tych lekcji zawsze jest praktyczne zastosowanie języka angielskiego w nauczaniu biologii, geografii, chemii i WOS-u. W czasie lekcji zaprezentowane są autorskie materiały dydaktyczne wypracowane przez nauczycieli uczących przedmiotów dwujęzycznych. Nacisk kładzie się na kształcenie dwutorowe, na integrację treści przedmiotowych z językiem obcym. Uczniowie zatem rozwijają się w obu obszarach: danego przedmiotu i języka obcego.

 

Elementy lekcji CLIL często określa się jako cztery C:

Content/Treść – gwarantuje postęp w obszarze wiedzy, umiejętności, rozumienia,
Communication/Komunikacja – zapewnia użycie języka w celu nauki podczas nauki języka,
Cognition/Poznawanie – nacisk na rozwijanie umiejętności myślenia i uczenia się,
Culture/Kultura – rozwijanie innych kompetencji, m.in. międzykulturowych, estetycznych.

 

Lekcje prowadzone metodą CLIL charakteryzuje aktywna współpraca uczniów, wymiana informacji, dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem a ich celem jest komunikacja zbliżona do prowadzonej w naturalnych warunkach. Zajęcia te są bardzo atrakcyjne i stanowią wyzwanie zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.

Jak realizujemy nauczanie dwujęzyczne w V LO?

 

Oferujemy intensywną naukę języka angielskiego (6-8 godzin w tygodniu) z podziałem na grupy.
W klasach po szkole podstawowej, nauczamy następujące przedmioty dwujęzycznie na poziomie podstawowym: biologia, chemia, geografia i WOS.
Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach z języka
Realizujemy projekty w języku angielskim.
Organizujemy międzynarodowe spotkania ze studentami.
Bierzemy udział w projektach Erasmus.
Stosujemy aktywizujące metody pracy.
Korzystamy z dobrze wyposażonych sal językowych, komputerów, oprogramowania multimedialnego, nasi uczniowie uczą się języka angielskiego w laboratoriach językowych.
Bierzemy udział w imprezach promujących język i kulturę krajów anglojęzycznych.
Wspieramy uczniów w indywidualnym procesie uczenia się.

Jakie są cele nauczania dwujęzycznego?

 

Zapewnienie uczniom rozwoju możliwości intelektualnych i językowych.
Osiągnięcie poziomu swobodnego używania języka angielskiego oraz opanowanie bazy językowej w zakresie słownictwa specjalistycznego na poziomie C1 z elementami C2.
Przygotowanie uczniów do zdawania egzaminu maturalnego zarówno z języka angielskiego dla klas dwujęzycznych, jak i z przedmiotów nauczanych dwujęzycznie.
Przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia w języku angielskim - do studiów w Polsce i za granicą.
Stosowanie języka w szerokim zakresie w sposób autentyczny oraz jako narzędzia do przyswajania wiedzy z innych przedmiotów.

Co to jest CLIL?

 

CLIL to nowoczesna i innowacyjna forma nauczania języka obcego, zdobywająca coraz większe uznanie wśród państw Unii Europejskiej. Nazwa CLIL (Content and Language Integrated Learning) wywodzi się z języka angielskiego i oznacza zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe. CLIL polega na nauczaniu poszczególnych przedmiotów zarówno w języku ojczystym jak i obcym i dążeniu do posługiwania się swobodnie w mowie i piśmie dwoma językami: językiem ojczystym i językiem obcym na takim samym poziomie.

W V Liceum Ogólnokształcącym funkcjonują oddziały dwujęzyczne, w których uczniowie uczą się języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym (C1-C2) oraz kilka przedmiotów (biologia, geografia, chemia, wos) nauczanych częściowo w języku angielskim.

W oddziałach tych uczniowie są przygotowywani do zdawania na egzaminie maturalnym języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym, a także wymienionych powyżej przedmiotów dwujęzycznie.

   Współpraca międzynarodowa

   Kadra pedagogiczna

   Kadra dwujęzyczna

   Nauczanie dwujęzyczne w praktyce

   Nauczanie dwujęzyczne

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Srebrna Tarcza Perspektywy 2022
Herb - Orzeł Biały

V Liceum Ogólnokształcące 

z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Kanclerza Jana Zamoyskiego 

w Dąbrowie Górniczej

"Takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie"

sekretariat@zamoyski.dg.pl

tel. 32 262 27 67

tel. 32 262 37 58

ul. Czapińskiego 8, 41-300 Dąbrowa Górnicza

BIP

RODO

Dokumenty

e-Dziennik

Microsoft Office

Plan Lekcji

Aktualności

Kontakt

Jan Zamoyski

KLASA IB DWUJĘZYCZNA

kierunek

biologiczno-chemiczny

kierunek

matematyczno-informatyczny

KLASA IA DWUJĘZYCZNA

kierunek

goegraficzno-społeczny

kierunek

humanistyczno-prawny

 Deklaracja dostępności

  Zajęcia edukacyjne

  Portal Edukacyjny

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

  Platforma edukacyjna ZPE

  Projekty edukacyjne

  Oferta edukacyjna

 Kontakt

Partnerzy

może Cię zainteresować

dołącz do nas

Oficjalna strona V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kanclerza Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej