Media interaktywne

Olga Cupiał

   Praca z uczniem zdolnym

Aneta Cupiał

   Mobile learning

Małgorzata Adamska

   Aplikacje edukacyjne

   Motywacja do nauki

Olga Cupiał

   Wykorzystanie wyników maturalnych do organizacji procesów edukacyjnych

 Anna Chłosta

Anna Chłosta

Anna Chłosta

   Dopalacze - profilaktyka środków psychoaktywnych

Lidia Żmijewska

Lidia Żmijewska

Janusz Siwiorek

   Przezwyciężanie trudności ucznia wynikających z jego sytuacji społecznej.

   Pomoc uczniowi w jego problemach.

   Edukacja antydyskryminacyjna

   Jak rozpoznać FOMO?

Pedagog i Psycholog

Doradca zawodowy

Biblioteka szkolna

Kadra dwujęzyczna

Kadra pedagogiczna

Nauczyciel

   Jak reagować na cyberprzemoc

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Srebrna Tarcza Perspektywy 2022
Herb - Orzeł Biały

V Liceum Ogólnokształcące 

z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Kanclerza Jana Zamoyskiego 

w Dąbrowie Górniczej

"Takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie"

sekretariat@zamoyski.dg.pl

tel. 32 262 27 67

tel. 32 262 37 58

ul. Czapińskiego 8, 41-300 Dąbrowa Górnicza

BIP

RODO

Dokumenty

e-Dziennik

Microsoft Office

Plan Lekcji

Aktualności

Kontakt

Jan Zamoyski

dołacz do nas

Oficjalna strona V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kanclerza Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej