WARTO WYBRAĆ TEN KIERUNEK BO ...

Formy realizowania kierunku:

 

- prowadzone zajęcia z zastosowaniem innowacji pedagogicznej - platformy Google Clasroom. Google Clasroom to zbiór usług zintegrowany w jeden, potężny projekt łączący takie narzędzia jak: poczta, dokumenty, arkusze, formularze, prezentacje, kalendarze, witryny. Pozwala na bieżące komunikowanie się, komentowanie, dzielenie się informacjami, linkami i udostępnianie materiałów

- zajęcia z grafiki komputerowej

- wykłady, konferencje, warsztaty prowadzone przez pracowników naukowych wyższych uczelni

- udział w różnorodnych projektach edukacyjnych np.: Earthkam, organizowany przez NASA

- zajęcia w kółku matematycznym

- seminaria przygotowujące uczniów do matury

- opieka tutora dla uczniów wyjątkowo uzdolnionych

- zastosowanie programu GeoGebra - z wykorzystaniem tabletów, tablicy interaktywnej i innych urządzeń elektronicznych

- wykorzystanie Chmury w Google m. in. do tworzenia ankiet, badań statystycznych i innych dokumentów

- korzystanie w procesie dydaktycznym z aplikacji takich jak: RealtimeBoard, MindMup, Kahoot 

Przyszłe kierunki kształcenia:

 

informatyka, ekonomia, logistyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, przedsiębiorczość i finanse, rachunkowość, analityka gospodarcza, ekonometria, gospodarka przestrzenna, architektura, zarządzanie, international buisness

oraz z językiem angielskim  

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Srebrna Tarcza Perspektywy 2022
Herb - Orzeł Biały

V Liceum Ogólnokształcące 

z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Kanclerza Jana Zamoyskiego 

w Dąbrowie Górniczej

"Takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie"

sekretariat@zamoyski.dg.pl

tel. 32 262 27 67

tel. 32 262 37 58

ul. Czapińskiego 8, 41-300 Dąbrowa Górnicza

BIP

RODO

Dokumenty

e-Dziennik

Microsoft Office

Plan Lekcji

Aktualności

Kontakt

Jan Zamoyski

   Klasa matematyczno-informatyczna

   Klasa dwujęzyczna biologiczno-chemiczna

   Klasa dwujęzyczna humanistyczno-prawna

   Klasa dwujęzyczna społeczno-geograficzna

   System rekrutacji elektronicznej

   Regulamin rekrutacji

   Film promocyjny

   Aktualności dla kandydatów

   Oferta edukacyjna

dołacz do nas

Oficjalna strona V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kanclerza Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej