Klasa matematyczno-informatyczna

   Klasa dwujęzyczna biologiczno-chemiczna

   Klasa dwujęzyczna humanistyczno-prawna

   Klasa dwujęzyczna społeczno-geograficzna

Przyszłe kierunki kształcenia:

 

prawo, dziennikarstwo, administracja, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, psychologia, pedagogika, bezpieczeństwo narodowe, europeistyka, filologia polska, filologie obce, bibliotekoznawstwo, teatrologia, filmoznawstwo, reżyseria, turystyka, amerykanistyka i inne.

Formy realizowania kierunku:

 

- rozprawy sądowe w Sądzie Okręgowym i Sądzie Rejonowym umożliwiające porównanie teorii z zakresu wiedzy o społeczeństwie z praktyką sądową oraz poznawanie tajników zawodów prawniczych

- udział w wykładach w Sądzie Okręgowym i Sądzie Rejonowym

- warsztaty w ramach projektu Edukacji Prawnej z udziałem prokuratora Prokuratury Rejonowej oraz studentów Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego

- wykłady organizowane przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego na tematy związane z historią, filozofią, socjologią i naukami politycznymi

- debaty oksfordzkie na terenie szkoły i poza nią rozwijające umiejętności retoryczne

- lekcje w Instytucie Pamięci Narodowej, podczas których analizowane są źródła historyczne dotyczące II wojny światowej

- lekcje historii w Muzeum Narodowym w Krakowie

- warsztaty dziennikarskie

WARTO WYBRAĆ HUMAN BO ...

z wykładowym językiem angielskim

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Srebrna Tarcza Perspektywy 2022
Herb - Orzeł Biały

V Liceum Ogólnokształcące 

z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Kanclerza Jana Zamoyskiego 

w Dąbrowie Górniczej

"Takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie"

sekretariat@zamoyski.dg.pl

tel. 32 262 27 67

tel. 32 262 37 58

ul. Czapińskiego 8, 41-300 Dąbrowa Górnicza

BIP

RODO

Dokumenty

e-Dziennik

Microsoft Office

Plan Lekcji

Aktualności

Kontakt

Jan Zamoyski

   System rekrutacji elektronicznej

   Regulamin rekrutacji

   Film promocyjny

   Aktualności dla kandydatów

   Oferta edukacyjna

dołacz do nas

Oficjalna strona V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kanclerza Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej