- od 13 maja 2024r. do 29 maja 2024r. do godz. 15:00 – termin składania wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego szkoły ponadpodstawowej; zgłoszenie przez uczniów zamiaru przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych.

 

- od 13 maja do 29 czerwca 2024r. do godz. 15:00 – złożenie wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej z wyłączeniem oddziałów dwujęzycznych.

 

- 21 czerwca – 5 lipca 2024r. do godz. 15:00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenie szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

 

- 19 lipca 2024r. o godz. 14:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

- od 12 lipca do 18 lipca 2024r. do godz. 15:00  –  potwierdzanie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o  wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

 

- 19 lipca 2024r. do godz. 14:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję  rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

- 26 lipca 2023r. – poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 

Informacja o wolnych miejscach podawana jest w informatorach internetowych elektronicznych systemów rekrutacyjnych. W przypadku dysponowania wolnymi miejscami komisja rekrutacyjna przeprowadzi postepowanie uzupełniające, zgodnie z terminami postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024, które zakończy się najpóźniej do 16 sierpnia 2023r.

 

Terminy przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji językowych

dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych:

 

- do 29 maja 2023r. do godz. 14:00 – zgłoszenie przez uczniów zamiaru przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych wraz z deklaracją dotyczącą wyboru I lub II terminu.

- 31 maja 2023r. godz. 10:00 - I termin sprawdzianu kompetencji językowych.

- 2 czerwca 2023r. –  podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik ze sprawdzianu kompetencji językowych – I termin.

- 14 czerwca 2023r. godz. 10.00 – II termin  sprawdzianu kompetencji językowych 
(dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie).

- 15 czerwca  2023r. – podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik ze sprawdzianu kompetencji językowych – II termin.

 

Formy składania wniosku:

 

- osobiście w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru w godzinach 8.00 – 15.30

 

- w formie elektronicznej na adres e-mail szkoły: sekretariat@zamoyski.dg.pl w formie skanu. Wniosek uznaje się za przyjęty, po otrzymaniu przez kandydata potwierdzenia przyjęcia wniosku wysłanego przez szkołę pierwszego wyboru na adres zwrotny e-mail.

 

- w formie elektronicznej za pomocą systemu naboru elektronicznego podpisanego profilem zaufanym.
 

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Srebrna Tarcza Perspektywy 2022
Herb - Orzeł Biały

V Liceum Ogólnokształcące 

z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Kanclerza Jana Zamoyskiego 

w Dąbrowie Górniczej

"Takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie"

sekretariat@zamoyski.dg.pl

tel. 32 262 27 67

tel. 32 262 37 58

ul. Czapińskiego 8, 41-300 Dąbrowa Górnicza

BIP

RODO

Dokumenty

e-Dziennik

Microsoft Office

Plan Lekcji

Aktualności

Kontakt

Jan Zamoyski

dołacz do nas

Oficjalna strona V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kanclerza Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej