07 sierpnia 2022

Wyprawka szkolna

Termin składania wniosków o udzielenie rządowej pomocy do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2022/2023 został wyznaczony do 5 września 2022 (Zarządzenie nr 2617,2022 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 07.07.2022 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2022/2023).
Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.127 ust 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.-Prawo oświatowe, albo kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.312 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
Szczegółowe zasady przyznawania przedmiotowej pomocy, z którymi należy się zapoznać, reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1227) oraz uchwała nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie Rządowego programu uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 .
Przedmiotowy wniosek o udzielenie pomocy mogą składać:
-opiekunowie ucznia
-pełnoletni uczeń
-nauczyciel
-pracownik socjalny
-inna osoba , za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia.
 

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Srebrna Tarcza Perspektywy 2022
Herb - Orzeł Biały

V Liceum Ogólnokształcące 

z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Kanclerza Jana Zamoyskiego 

w Dąbrowie Górniczej

"Takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie"

sekretariat@zamoyski.dg.pl

tel. 32 262 27 67

tel. 32 262 37 58

ul. Czapińskiego 8, 41-300 Dąbrowa Górnicza

BIP

RODO

Dokumenty

e-Dziennik

Microsoft Office

Plan Lekcji

Aktualności

Kontakt

Jan Zamoyski

KLASA IB DWUJĘZYCZNA

kierunek

biologiczno-chemiczny

kierunek

matematyczno-informatyczny

KLASA IA DWUJĘZYCZNA

kierunek

goegraficzno-społeczny

kierunek

humanistyczno-prawny

 Deklaracja dostępności

  Zajęcia edukacyjne

  Portal Edukacyjny

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

  Platforma edukacyjna ZPE

  Projekty edukacyjne

  Oferta edukacyjna

 Kontakt

Partnerzy

może Cię zainteresować

dołącz do nas

Oficjalna strona V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kanclerza Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej