Procedura korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz ustalenia godziny jego pracy

   Procedura organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach

   Procedura wyboru formy kształcenia

   Procedura przeprowadzania dezynfekcji

  Wewnętrzny regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii 

31 sierpnia 2020

Procedury obowiązujące w okresie Covid-19

Szanowni Państwo,

 

Bardzo proszę o zapoznanie się z regulaminem funkcjonowania szkoły w czasie epidemii oraz z procedurami.


Uprzejmie informuję, że regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców, Radę Szkoły i Samorząd Uczniowski.
Zebrania z rodzicami klas I odbędą się 03.09.20 o godz. 16.30 w szkole
Zebrania z rodzicami klas II i III odbędą się 08.09.20 o godz. 16.30 zdalnie, z wykorzystaniem komunikatora Teams (tak jak ostatnio).
Bardzo proszę młodzież o bezwzględne stosowanie się do regulaminu, nauczycieli o kontrolę stosowania się do regulaminu a rodzicówo dopilnowanie aby dzieci miały maseczki i przestrzegały zasad sanitarnych określonych w regulaminie. Poza tym wszystkim Państwu przypominam, że do szkoły przychodzimy zdrowi, każda najdrobniejsza infekcja niech będzie powodem pozostania w domu - dla naszego wspólnego dobra.


Życzę Państwu zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku Szkolnym, Anna Ornat

 

 

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Srebrna Tarcza Perspektywy 2022
Herb - Orzeł Biały

V Liceum Ogólnokształcące 

z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Kanclerza Jana Zamoyskiego 

w Dąbrowie Górniczej

"Takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie"

sekretariat@zamoyski.dg.pl

tel. 32 262 27 67

tel. 32 262 37 58

ul. Czapińskiego 8, 41-300 Dąbrowa Górnicza

BIP

RODO

Dokumenty

e-Dziennik

Microsoft Office

Plan Lekcji

Aktualności

Kontakt

Jan Zamoyski

KLASA IB DWUJĘZYCZNA

kierunek

biologiczno-chemiczny

kierunek

matematyczno-informatyczny

KLASA IA DWUJĘZYCZNA

kierunek

goegraficzno-społeczny

kierunek

humanistyczno-prawny

 Deklaracja dostępności

  Zajęcia edukacyjne

  Portal Edukacyjny

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

  Platforma edukacyjna ZPE

  Projekty edukacyjne

  Oferta edukacyjna

 Kontakt

Partnerzy

może Cię zainteresować

dołącz do nas

Oficjalna strona V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kanclerza Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej