Nasze liceum już od ponad 20 lat uczestniczy w międzynarodowym  programie współpracy szkół europejskich. Debiutowaliśmy w jego pierwszej edycji „Sokrates”, potem kontynuowaliśmy działania w kolejnej  formule zwanej - „Comeniusem”. Od roku 2014 program ten przyjął nazwę  Erasmus plus, a my w nim pracujemy nadal. 


Zrealizowaliśmy we współpracy ze szkołami w Anglii, Belgii, Francji, Rumunii, Włoszech i Holandii w sumie 9 dwu- i trzyletnich projektów, których tematy korespondowały z: 
- ideą budowania dialogu międzykulturowego, np. „Szkoły europejskie aktorami dialogu  międzykulturowego” 
-  propagowaniem ważnych wartości społecznych, np. „Szkoły europejskie jako miejsce kształtowania postawy odwagi cywilnej” czy „Inkluzja – prawem każdego człowieka"
- przeciwdziałaniem negatywnym zjawiskom - „Zjawisko przemocy w społeczeństwie europejskim”
-  aktywne europejskie obywatelstwo i wiedza o Unii „Quo vadis UE. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Unii Europejskiej”.

 

Program Erasmus plus K2, sektor edukacja szkolna, partnerstwa strategiczne – współpraca szkół stawia sobie za cel realizację projektów służących wymianie wiedzy 
i doświadczeń jego uczestników i podnoszeniu kompetencji kluczowych oraz jakości pracy szkoły. Od roku 2020 do 2022 realizujemy 9 projekt „„Weź udział! Jak szkoła może przyczynić się do nauki demokracji?”. 


Skład grupy partnerskiej: 
1.  Szkoła koordynująca – Edith-Stein-Schule, Akademie für Erzieher, Bischöfliche Fachschule für Sozialpädagogik, Niemcy
2. V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. J. Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej, Polska
3. Istituto Tecnico Industriale Statale Luigi Dell’Erba, Włochy
4. Scoala Superioara Comerciala Nicolae Kretzulescu, Rumunia
5. Athénée Communal Maurice Destenay, Belgia
 
Program jest adresowany do nauczycieli i uczniów pragnących: 
-  współpracować w międzynarodowej grupie
- doskonalić kompetencje kulturowe, językowe i informatyczne
- zdobywać wiedzę w wielu dziedzinach, przekazywać ją innym i upowszechniać

Youth For Understanding (YFU) – organizacja społeczna o światowym zasięgu, zajmująca się międzynarodową wymianą młodzieży dla rozwijania międzykulturowego zrozumienia. Organizacja powstała w roku 1951 w Michigan z inicjatywy dr Rachel Andersen.

Celem organizacji jest budowanie globalnej świadomości młodych ludzi i przygotowanie ich do podejmowania decyzji w zmieniającym się świecie, zacieranie stereotypów, a także tworzenie porozumienia między młodzieżą różnych narodowości. Ma to umożliwić młodzieży zdobycie doświadczenia, które otwierałoby im możliwości i perspektywy na przyszłość, uczyło samodzielności i tolerancji oraz byłoby przygodą. Uczniowie, którzy decydują się na wymianę z YFU, uczęszczają przez rok do lokalnej szkoły za granicą i mieszkają u rodziny goszczącej.

fotogaleria dostępna tutaj

artykuł do pobrania w pliku pdf - pobierz

 

Zamoyski podbija zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych 

pobierz

pobierz

ważne terminy

Zgłoszenie do sprawdzianu kompetencji językowych

Zakres materiału do sprawdzianu kompetencji językowych.

Zbiórka publiczna - Dzieło Nowego Tysiąclecia

 

Wolontariusze z naszego Liceum w ostatni weekend wzięli udział w zbiórce publicznej na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Jest to ogólnopolska akcja związana z obchodami Dnia Papieskiego.

Zebrane fundusze przeznaczane są na program stypendialny i trafiają do zdolnej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin z małych miast i terenów wiejskich. Obecnie program obejmuje prawie 2300 młodych ludzi z całej Polski.

Zbiórka żywności w ramach akcji Kromka Chleba

 

Caritas Diecezji Sosnowieckiej pragnąc przyjść z pomocą osobom niedożywionym i głodnym, prowadzi kampanię w szkołach "Kromka Chleba".

Ma ona na celu nie tylko gromadzenie żywności dla biednych, ale przede wszystkim uwrażliwienie społeczeństwa  na problemy bezdomnych i ubogich. Zebrana żywność w szkołach przeznaczona zostanie na dożywianie mieszkańców placówek prowadzonych przez Caritas (m. in. domy dla bezdomnych i noclegownie w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej). Szkoły biorące udział w akcji zbierają różne produkty żywnościowe. Naszemu liceum przypadła w udziale zbiórka przyprawy takich jak: sól, pieprz, liście laurowe, ziele angielskie, majeranek, kminek itp. Osoby pragnące pomóc potrzebującym w ten sposób prosimy o przynoszenie ww. produktów do sali 31 do końca listopada.

Razem na święta

 

Miło nam poinformować, że nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Razem na święta”. Celem akcji w naszym wykonaniu będzie przygotowanie świątecznych paczek dla potrzebującej rodziny.

Graj i pomagaj

 

2 grudnia grupa wolontariuszy z naszego liceum uczestniczyła w akcji charytatywnej Graj i pomagaj. W czasie jej trwania młodzież sprzedawała, wcześniej przygotowane, ozdoby świąteczne.

Dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na organizację wypoczynku dla dzieci z rodzinnego domu dziecka, dzieci wychowywanych w rodzinach zastępczych i pogotowiach opiekuńczych ze Stowarzyszenia “Przyjazny Dom”.

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Srebrna Tarcza Perspektywy 2022
Herb - Orzeł Biały

V Liceum Ogólnokształcące 

z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Kanclerza Jana Zamoyskiego 

w Dąbrowie Górniczej

"Takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie"

sekretariat@zamoyski.dg.pl

tel. 32 262 27 67

tel. 32 262 37 58

ul. Czapińskiego 8, 41-300 Dąbrowa Górnicza

BIP

RODO

Dokumenty

e-Dziennik

Microsoft Office

Plan Lekcji

Aktualności

Kontakt

Jan Zamoyski

KLASA IB DWUJĘZYCZNA

kierunek

biologiczno-chemiczny

kierunek

matematyczno-informatyczny

KLASA IA DWUJĘZYCZNA

kierunek

goegraficzno-społeczny

kierunek

humanistyczno-prawny

 Deklaracja dostępności

  Zajęcia edukacyjne

  Portal Edukacyjny

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

  Platforma edukacyjna ZPE

  Projekty edukacyjne

  Oferta edukacyjna

 Kontakt

Partnerzy

może Cię zainteresować

dołącz do nas

Oficjalna strona V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kanclerza Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej