13 sierpnia 2023

Informacja (Wyprawka szkolna)

Termin składania wniosków o udzielenie rządowej pomocy do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2023/2024 został wyznaczony do 6 września 2023 (Zarządzenie nr 3464.2023 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 10.07.2023r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2023/2024).
Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.127 ust 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe, albo kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.312 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
Szczegółowe zasady przyznawania przedmiotowej pomocy, z którymi należy się zapoznać, reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023r. ( Dz. U. z 2023 r., poz. 1046) oraz uchwała nr 74/2023 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023r. w sprawie Rządowego programu uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.
Przedmiotowy wniosek o udzielenie pomocy mogą składać:
-opiekunowie ucznia
-pełnoletni uczeń
-nauczyciel
-pracownik socjalny
-inna osoba , za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia.
 

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Srebrna Tarcza Perspektywy 2022
Herb - Orzeł Biały

V Liceum Ogólnokształcące 

z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Kanclerza Jana Zamoyskiego 

w Dąbrowie Górniczej

"Takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie"

sekretariat@zamoyski.dg.pl

tel. 32 262 27 67

tel. 32 262 37 58

ul. Czapińskiego 8, 41-300 Dąbrowa Górnicza

BIP

RODO

Dokumenty

e-Dziennik

Microsoft Office

Plan Lekcji

Aktualności

Kontakt

Jan Zamoyski

dołacz do nas

Oficjalna strona V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kanclerza Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej