14 kwietnia 2022

Gratulujemy dobrego wyniku!

Jakub Szpruch z klasy 3EN laureatem II stopnia - Ogólnopolskiego Konkursu geologicznego „Okawango”.


Kuba musiał odpowiedzieć na wiele pytań z zakresu – Historii Ziemi, procesów geologicznych. Pytania dotyczyły historii rozwoju życia na Ziemi, zmian paleograficznych czy ruchów górotwórczych w Polsce i na świecie, a także powstania skał, tektoniki, procesów endogenicznych i egzogenicznych. Ponadto musiał znać mapę geologiczną np. jednostki geologiczne Polski,  a także umieć  analizować przekroje geologiczne!!!!
Konkurs odbywał się w dniach 4, 5, 6 kwietnia w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. W trakcie pobytu uczestnicy konkursu uczestniczyli także w bardzo ciekawych  geologicznych warsztatach terenowych: Antyklina Chęcińska, w trakcie zajęć poruszane były zagadnienia: tektonika, mineralizacje hydrotermalne, historia wydobycia ‘różanki zelejowskiej’, okruszcowanie, kras kopalny i współczesny, rzeźba terenu w kontekście budowy geologicznej i skał budujących podłoże, na koniec zajęć uczniowie sporządzali przekrój geologiczny.
Drugie warsztaty odbyły się w  Rezerwacie Góra Rzepka –  w trakcie zajęć poruszane były  zagadnienia takie jak:  dolomity dewonu środkowego, tektonika - mineralizacja hydrotermalna i kras, czyli zjawiska geologiczne i ich efekty; budowa geologiczna a rzeźba terenu południowo - zachodniej części Gór Świętokrzyskich; Wszystkie zajęcia były bardzo ciekawe, pozwalały na zdobycie wiedzy przede wszystkim praktycznej.

 

Opiekun: Katarzyna Warzyszak-Koprowska
 

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Srebrna Tarcza Perspektywy 2022
Herb - Orzeł Biały

V Liceum Ogólnokształcące 

z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Kanclerza Jana Zamoyskiego 

w Dąbrowie Górniczej

"Takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie"

sekretariat@zamoyski.dg.pl

tel. 32 262 27 67

tel. 32 262 37 58

ul. Czapińskiego 8, 41-300 Dąbrowa Górnicza

BIP

RODO

Dokumenty

e-Dziennik

Microsoft Office

Plan Lekcji

Aktualności

Kontakt

Jan Zamoyski

dołacz do nas

Oficjalna strona V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kanclerza Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej