25 marca 2024

Ambasadorzy poMOCY

W dniach 22-23 marca 9-osobowa grupa uczniów naszej szkoły uczestniczyła w szkoleniowych warsztatach wyjazdowych w Podlesicach, które były jednym z elementów rocznego projektu Ambasadorzy poMOCY realizowanego przez dąbrowskie stowarzyszenie Civitas. 
Projekt ten jest inicjatywą skierowaną do uczniów szkół ponadpodstawowych z Dąbrowy Górniczej. W jego założeniu uczestnicy zostaną przygotowani do roli edukatorów zdolnych do budowania sieci wsparcia rówieśniczego w obszarze zdrowia psychicznego.

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Srebrna Tarcza Perspektywy 2022
Herb - Orzeł Biały

V Liceum Ogólnokształcące 

z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Kanclerza Jana Zamoyskiego 

w Dąbrowie Górniczej

"Takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie"

sekretariat@zamoyski.dg.pl

tel. 32 262 27 67

tel. 32 262 37 58

ul. Czapińskiego 8, 41-300 Dąbrowa Górnicza

BIP

RODO

Dokumenty

e-Dziennik

Microsoft Office

Plan Lekcji

Aktualności

Kontakt

Jan Zamoyski

dołacz do nas

Oficjalna strona V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kanclerza Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej